ชื่อที่มีตัว ผ

     ชื่อที่มีตัว ผ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำผึ้ง  (  Narmphung  , Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานจากรังผึ้ง ,

น้ำผึ้งรวง

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่มีดอกเล็กๆเป็นกระจุกมีหลายสีในดอกเดียว หรือ

ในกระจุกเดียวมีสีเดียว 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

ผกากมล  (  Phakakamol  )  แปลว่า  ดอกบัว

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกไม้ 

ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

ผกาทิพ  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์ 

ผกาภรณ์  (  Phakaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกไม้

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้ 

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )   แปลว่า  รูปดอกไม้ 

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ดาว  ,  แสงที่กระจายออก

ผกายดาว  (  Phakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว 

ผกายเพชร  (  Phakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชร 

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล 

ผาณิตา  (  Phanitta  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล 

ผาสุก  (  Phasuk  )  แปลว่า  ความสบาย 

ผ่องใส  (  Phongsai  )  แปลว่า  สุกใส  ,  บริสุทธิ์ุ 

ชไมผกา  (  Chamaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ทั้งคู่ 

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ผึ้ง  (  Phung  )  แปลว่า  แมลงตัวเล็กๆเก็บน้ำหวานจากดอกไม้  มีเหล็กไนที่ก้นต่อยปวด 

ผจง  (  Phajong  )  แปลว่า  บรรจง  ,  ความตั้งใจ 

ผดุง  (  Phadung  )  แปลว่า  ค้ำจุน  ,  อุดหนุน 

ผจญ  (  Phajon  )  แปลว่า  สู้รบ 

ผาติ  (  Phati  )  แปลว่า  เจริญขึ้น 

ผาติพงศ์  (  Phatipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญขึ้น 

ผาติพงษ์  (  Phatipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญขึ้น 

เผ่าพันธุ์  (  Phoupan  )  แปลว่า  เชื้อสาย

ไผท  (  Phatai  )  แปลว่า  แผ่นดิน 

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สุกใส 

ผัน  (  Phan  )  แปลว่า  ชื่อดอกบัวสีขาวปลายกลีบสีชมพู แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีครามอมชมพู บานกลางวัน

โผน  (  Phon  )  แปลว่า  โจนไป 

ไผ่  (  Phai  )  แปลว่า  ต้นไม้จำพวกหนึ่งมีหลายชนิด 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์