ชื่อที่ออกเสียงว่า กริด

     ชื่อที่ออกเสียงว่า  กริด มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ

กฤติยา  (  Krittiya  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

กฤษณา  (  Kritsana  )  แปลว่า  ต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งใช้ทำยา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ  ,  การงานที่ทำ

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว

กฤษณ์  (  Krit  )  แปลว่า  ดำ  ,  มืด

กฤษณะ  (  Kritsana  )  แปลว่า  ดำ , มืด , ชื่อพระวิษณุ

กฤต  (  Krit  )  แปลว่า  ซึ่งทำแล้ว  ,  สำเร็จแล้ว  , ดี

กฤตวิทย์  (  Krittawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดีแล้ว  ,  ผู้เรียนสำเร็จแล้ว

กฤตศิลป์  (  Krittasin  ) แปลว่า  ผู้ชำนาญศิลปะ  ,  ผู้เรียนศิลปะสำเร็จแล้ว

กฤตพงศ์  (  Krittapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายแล้ว

กฤตพงษ์  (  Krittapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายแล้ว

กฤตภัทร์  (  Krittapat  )  แปลว่า น่ารักดี

กฤตพัฒน์  (  Krittapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

กริช  (  krich  )  แปลว่า  มีดสองคมรูปคดปลายแหลม

กฤช  (  Krich  )  แปลว่า  มีดสองคมรูปคดปลายแหลม

ธนกฤตย์  (  Tanakrit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และเกียรติ

ธีรกฤตย์  (  Teerakrit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ

พีรกฤตย์  (  Peerakrit  )  แปลว่า  เกียรติแห่งผู้กล้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก