ชื่อที่มีตัว ช

     ชื่อที่มีตัว ช   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  การพนมมือคล้าย

ดอกบัวตูม  ,  ไหว้ 

ชงโค  (  Chongko  ,  Chongkoe  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง

ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ 

ชลี  (  Chalee  ) แปลว่า  ไหว้ 

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้ 

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง 

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง 

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร 

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี 

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร 

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

คชสีห์  (  Kotchasee  )  แปลว่า  สัตว์ในนิยายมีรูปเหมือนสิงโตแต่มีงวงเหมือนช้าง 

คชินทร์  (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง 

คเชนทร์  (  Kachen  )  แปลว่า  พญาช้าง 

ครรชิต  (  Kanchit  )  แปลว่า  กึกก้อง 

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

ชม  (  Chom  )  แปลว่า  ยกย่อง 

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  ชนะ  ,  การชนะ 

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  เจริญกว่า 

ชนา  (  Chana  )  คน 

ชนาชัย  (  Chachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ 

ชนาไชย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า 

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ชัชวาล  (  Chatchawal  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ชาคร  (  Chakorn  )  แปลว่า  ความเพียร 

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น 

ชาญ  (  Chan  )  แปลว่า  ชำนาญ 

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  คล่องแคล่ว 

เชษฐ์  (  Chet  )  แปลว่า  พี่ 

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง 

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนุชพงศ์  (  Danuchpong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายลูกชาย 

ดนุชพงษ์  (  Danuchpong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายลูกชาย 

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  ความงาม  , ชื่อเสียง  ,  อำนาจ 

เดชา  (  Decha  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชื่อเสียง  ,  อำนาจ 

เดชน์  (  Dech  )  แปลว่า  ลูกศร ,  ลูกปืน 

เดโช  (  Decho  ,  Dechoe  )  แปลว่า  ความร้อน  ,  อำนาจ  , ไฟ

เดโชชัย  (  Dechochai  )  แปลว่า  การชนะด้วยอำนาจ 

เดโชพล  (  Dechopol  )  แปลว่า  กำลังแห่งไฟ 

ทิชากร  (  Tichakorn  )  แปลว่า  นก

สุเชาว์  (  Suchou  )  แปลว่า  เร็วดี 

สุเชาวน์  (  Suchou  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดี 

สุชาติ  (  Suchat  )  แปลว่า  ตระกูลดี  ,  เกิดดี

ธนเดช  (  Tanadech  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และมีความงาม 

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง 

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร 

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ 

ไพรัช  (  Pairach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ 

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม 

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม 

วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร 

สิทธิชัย  (  Sittichai  )  แปลว่า  ผู้มีชัยชนะคือผู้สำเร็จ

อติชาติ  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้เลิศกว่าเผ่าพงศ์ 

อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  ดีเลิศกว่าเผ่าพงศ์ 

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  มีตระกูล

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว 

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  การชนะ  ,  ผู้มีชัยชนะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์