ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ร , ล

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ร , ล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม 

รจเรข  (   Rotjares ,  Rotjarekh  )  แปลว่า  งาม

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน 

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ 

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน 

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

รวีพรรณ  (  Raweepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน 

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นาง 

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ

รส  (  Ros  )  แปลว่า  รับรู้ได้ด้วยลิ้น

รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกหอม

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว , เพชรพลอย

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

รัตติกาล  (  Rattikal , Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

รัถยา  (  Rattaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า  เส้นที่ลากจากจุดศูนย์ไปถึงเส้นรอบวง , ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนญ์กลาง ,

แสงที่กระจายออกไป  , แสงสว่าง

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

ลดา  ( Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

ลดาวัลย์  (  Ladawan  ,  Ladawal  )  แปลว่า ชื่อดอกไม้เป็นพวงสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี  ,  ความรัก 

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง 

รณรงค์  (  Ronnarong  )  แปลว่า  การต่อต้าน , คัดค้าน , การรบ

รมย์  (  Rom  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ 

รมเยศ  (  Rommayes  )  แปลว่า  งาม , รมย์

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

รพีพันธุ์  (  Rapeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

รังสรรค์  (  Rangsan  )  แปลว่า  สร้าง 

รังสฤษฎ์  (  Rangsarit  ,  Rangsaris  )  แปลว่า  สร้าง 

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  , บ้านเมือง

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น 

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  , เพชรพลอย , ประเสริฐ

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง

เลิศพงศ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  เชื้อสายดียิ่ง

เลิศพงษ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  เชื้อสายดียิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์