ชื่อที่มีตัว ม

     ชื่อที่มีตัว ม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  , มือที่พนมเหมือนดอกบัวตูม

กมลา  (  Kamala  )  บัว , นางงาม 

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ 

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกไม้  , ดอกคำ 

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  แช่มช้อย  ,  งดงาม

แช่มช้อย  (  Chamchoy  )  แปลว่า  งดงาม 

ชม้อย (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย

ชม้าย  (   Chamie  )  แปลว่า  ชำเลืองดู 

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่ 

ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ 

ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับทั้งคู่

เบญจมาศ  (  Benjamas  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง

พจมาน  (  Potjaman  ) แปลว่า  คำพูด 

พิมล  (  Pimol  ) แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส 

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  งาม 

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า

ดวงมณี  (  Duongmanee  )  แปลว่า  ดวงแก้ว

มณฑา  ( Monta  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีใบใหญ่ 

สุมณฑา  (  Sumonta  )  แปลว่า  งาม 

มณฑาทิพย์  (  Montatip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นของเทวดา 

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  รสหวาน  เช่น  น้ำผึ้ง น้ำอ้อย 

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุเรศ  ( Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  บัว , ใจ , ดวงใจ 

กัมพล  (  Kampol  )  แปลว่า  ผ้าทอด้วยขนสัตว์ 

กุสุม  (  Kusum  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ 

เกษมศิลป์  (  Kasemsil  ,  Kasemsin  )  แปลว่า  สบายใจในการฝีมือ 

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว 

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง 

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว 

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดง 

เขม  (  Khem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  ความพ้นภัย 

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง , เหล็กแหลมใช้เย็บผ้า 

คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม , คำนับ , ไหว้ , อ่อนโน้ม , การไป  ,  ส่วนที่บางที่สุด 

คมสัน  (  Komsan  )  แปลว่า  เฉียบแหลม 

ฉลอม  (  Chalorm  )  แปลว่า  ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ 

ดามพ์  (  Dam  )  แปลว่า  ทองแดง 

ถนอม  (  Thanom  )  แปลว่า  ระวัง  ,  สงวน

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เทียบ , เสมอ , ปลอม

บารมี  (  Baramee  )  แปลว่า  คุณความดีที่ควรบำเพ็ญ 

ประโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ 

ปราโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ

มณฑล  (  Montol  ,  Monton  )  แปลว่า  แคว้น  ,  บริเวณ 

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ 

มนตรี  (  Montree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์