ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ณ , น

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ณ , น  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ 

ณัฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

ณัฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฏฐารัตน์  (  Nattarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ 

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  , ผู้หญิง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม 

นงลักษณ์ (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  นางสาว  , สาววัยรุ่น 

นนทรี  (  Nonzee  )  แปลว่า  ปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง

นพรัตน์  (  Nopparat  )  แปลว่า  พลอยเก้าชนิด  คือ เพชร , ทับทิม , โกเมน , เพทาย , บุษราคัม ,

มรกต , ไพฑูรย์ , มุกดา , นิล

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ 

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง 

นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  นางเป็นของเทวดา 

นารี  (  Naree )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง 

นารีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน 

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

นวลละออง  (  Nuollaorng  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย 

นัยนา  (  Naiyana  )  แปลว่า  ดวงตา

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา 

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  ,  นางงาม 

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียม , เทียบ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้เสมอด้วยเครื่องประดับ

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิลรัตน์  (  Ninlarat  )  แปลว่า  พลอยสีดำ  ,  แก้วสีขาบ

นิลมณี  (  Nilmanee  , Ninmanee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ 

นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ

เนาวรัตน์  (  Nouwarat  )  แปลว่า  แก้วเก้า 

เนาวนิต  (  Nouwanit  )  แปลว่า เนยข้น

แน่งน้อย  (  Naengnoy  )  แปลว่า  งามกะทัดรัด

นุช  (  Nuch )  แปลว่า  น้อง 

นุชนาฏ  (  Nutchanat  )  แปลว่า  น้องหญิง 

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ดวงตา 

เนตรา  (  Nettra  )  แปลว่า  ดวงตา 

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า  นกที่มีรูปร่างเหมือนนกแก้วแต่มีขนสีแดง

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐกุล  (  Nattakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  ,  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ณัฐวัจน์  (  Nattawat  ,  Nattawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณรงค์  (  Narong  )  แปลว่า  การรบ  , สนามรบ 

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  ความบันลือ 

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ

นพคุณ  (  Noppakun  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

นภดล  (  Noppadol  )  แปลว่า  พื้นฟ้า 

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง 

นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา 

นิธิ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ 

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็น

นิพนธ์  (   Nipon  )  แปลว่า  แต่งหนังสือ 

นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กึกก้อง 

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ