ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ท , ธ

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ท , ธ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ทิพ  (  Tip , Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์ 

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  , สวรรค์ 

ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งสวรรค์  , 

วันแห่งความงาม 

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งสวรรค์ 

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )   แปลว่า  เป็นของเทวดา 

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ทิพย์ธารา  (  Tiptara  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา 

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก 

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทรรศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู 

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  งาม  ,  น่าดู 

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ 

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา 

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  , ดี , เลิศ 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธาราทิพย์  (  Taratip  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ทิน  (  Tin  ,  Thin  )  แปลว่า  วัน

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทิว  (  Tiw  ,  Thiw  )  แปลว่า  แถว  ,  แนว  ,  วัน  ,  สวรรค์ 

ทิวา  (  Tiwa  ,  Thiwa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์ 

ทิวากร  (  Tiwakorn  ,  Thiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทิชากร  (  Tichakorn  )  แปลว่า  นก 

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา 

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  หมู่เทพ  ,  ชาวสวรรค์ 

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่หรือน้องเขย

เทิด  (  Terd  )  แปลว่า  เชิด  ,  ชูไว้ 

เที่ยง  (  Tiang  )  แปลว่า  ตรง  ,  แน่นอน , เวลาสิบสองนาฬิกา 

เทียน  (  Tian  )  แปลว่า  เครื่องตามไฟที่ทำด้วยขี้ผึ้งหรือไข

เทียบ  (  Tiab  )  แปลว่า  จัด  ,  แต่ง 

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ , เท่า , เทียบ , เอาสัตว์ผูกเข้ากับยานพาหนะ

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ,  ความเห็น

ทรัพย์  (  Sap , Zap  )  แปลว่า  วัตถุมีค่า

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งทรัพย์สิน 

ธนพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งทรัพย์สิน 

ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน 

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี 

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง 

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง 

ธานิน  (  Tanin  )  แปลว่า  เมือง 

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ชูไว้ 

ธำรงกุล  (  Tamrongkul  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งวงศ์สกุล 

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ธีรนันท์  (  Teeranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์ 

ธีรภาพ  (  Teerapap  )  แปลว่า  ความมั่นคง 

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

เธียร  (  Tian  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ฉลาด 

ธนู  (  Tanoo  ,  Thanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย

ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า  เจ้าแห่งทรัพย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์