ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ญ , ย

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ญ , ย มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ 

ญาดาทิพย์  (  Yadatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ญาตากานต์  (  Yatakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 

ญาณีทิพย์  (  Yaneetip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว  , สาววัยรุ่น 

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว 

ยุพดี  (  Yubpadee  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  สาววัยรุ่น

ยุวดี  (  Yuwadee  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น  ,  หญิงสาว 

เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย 

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย 

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,  สมอเรือ 

ยลดา  (  Yonlada  , Yollada  )  แปลว่า  มองดูเครือเถา 

ยลผกา  (  Yonphaka  ,Yolphaka  )  แปลว่า  มองดูดอกไม้ 

ยอแสง  (  Yorsaeng  )  แปลว่า  ตะวันอ่อนแสงเวลาจวนค่ำ 

เย็นใจ  (  Yenjai  )  แปลว่า  สบายใจ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ปัญญา 

ญาณพงศ์  (  Yannapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา 

ยง  (  Yong  )  แปลว่า  งาม  ,  กล้าหาญ 

ยงยศ  (  Yongyos   )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม 

ยรรยง  (  Yanyong  )  แปลว่า  งาม  ,  กล้าหาญ 

ยมนา  (  Yommana  , Yamana  )  แปลว่า  แม่น้ำใหญ่ , ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในอินเดีย 

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความดี  ,  เครื่องกำหนดฐานะของบุคคลในที่ทำงาน 

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้ 

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้  ,  สงคราม 

โยธา  (  Yota  )  แปลว่า  การก่อสร้าง

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ  ,  ทหาร 

ยอ  (  Yor  )  แปลว่า  เชิดชู  ,  ชม  ,  ชื่อต้นยอ 

ยอยศ  (  Yoryos  )  แปลว่า  เชิดชูความดี 

ยิ่ง  (  Ying  )  แปลว่า  มาก  ,  ล้ำ 

ยิ่งยง  (  Yingyong  )  แปลว่า  งามมาก  ,  กล้ามาก 

เย็น  (  Yen  )  แปลว่า  เวลาใกล้ค่ำ  ,  หนาว

เยี่ยง  (  Yiang  )  แปลว่า  แบบ ,  อย่าง 

เยี่ยม  (  Yiam  )  แปลว่า  ไปหา  ,  ดีที่สุด  ,  เลิศที่สุด 

แย้ม  (  Yaem  )  แปลว่า  ขยาย  ,  คลี่ 

เยื้อง  (  Yuang  )  แปลว่า  ไม่ตรง , เอี้ยว

เยือน  (  Yuan  )  เยี่ยม  ,  ไปหา 

ยุทธนา  (  Yuttana  )  แปลว่า  การรบพุ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ