ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย บ , ป

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย บ , ป มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว

บังอร  (  Bang-orn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

บุปผา  (  Bubpha  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

บุษบา  (  Bussaba  , Butsaba  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

บุหงา  (  Bunga  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษราคัม  (  Butsarakam  ,  Bussarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง 

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว

ปนัดดา  (  Panadda )  แปลว่า  เหลน 

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป 

ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม 

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ 

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต 

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา 

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม 

บรรณหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  เฉลย 

บริบูรณ์  (  Borriboon  )  แปลว่า  เต็มที่

บำรุง  (  Bamrung  )  แปลว่า  รักษา , เลี้ยง

บำเรอ  (  Bamrer )  แปลว่า  ปรนปรือ , ปฏิบัติ 

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี 

บุรินทร์  (  Burin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

บูรณะ  (  Boorana  )  แปลว่า  ทำให้เต็ม  ,  ซ่อมแซม

บุหรง  (  Burong  )  แปลว่า  นก 

บุหลัน  (  Bulan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  ตำรา  ,  หนังสือ 

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก 

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้ 

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ 

ประทีป (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน 

ประดิษฐ์  (  Pradit  ,  Pradis  )  แปลว่า  คิดทำขึ้น 

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  พบ 

ประสพ  (  Prasop  )  แปลว่า  การเกิดผล 

ประภัส    (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ประภัสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ประคอง  (  Prakong  )  แปลว่า  พยุง

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ

ปรัชญา  (  Pradya  )  แปลว่า  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้ 

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี 

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ