ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สลวย  ,  สวย

ฉะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  รูปเล็กบาง , ชะอ้อน

เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย 

ฉลองพร  (  Chalongporn  )  แปลว่า  การแสดงความยินดีนำสุขมาให้

ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวพรรณ  ,  ผิวกาย

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม 

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม 

แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม  ,  แช่มช้อย 

ไฉไล  (  Chailai   )  แปลว่า  งาม 

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง 

โฉมฉาย  (  Chomchie  )  แปลว่า  รูปงามสดใส 

โฉมเฉลา  (  Chomchalou  )  แปลว่า  รูปงาม 

โฉมตรู  (  Chomtroo  )  แปลว่า  รูปงาม 

โฉมยง  (  Chomyong  )  แปลว่า  รูปงามผึ่งผาย

โฉมศรี  (  Chomsri  )  แปลว่า  รูปงามสง่า 

ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง 

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนี้อบริสุทธิ์

ชะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  แน่งน้อย 

ชะเอม  (  Cha- em )  แปลว่า  ไม้เถาชนิดหนึ่ง

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้วที่มีรัศมีสีรุ้ง 

ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่

ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับทั้งคุ่

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  ข้าม , แทน  , งานเลี้ยงแสดงความยินดี 

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ 

เฉลียง  (  Chaliang  )  แปลว่า  ระเบียง

เฉวียง  (  Chawiang  )  แปลว่า  ซ้าย  ,  ตะแคง 

เฉวียน  (  Chawian  )  แปลว่า  เวียน 

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

ชัชวาล  (  Chatchawal  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง 

ชาคร  (  Chakorn  )  แปลว่า  ความตื่นอยู่  ,  ความเพียร 

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น  ,  ระวัง 

ชาญ  (  Chan  ) แปลว่า  ชำนาญ 

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ 

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  ตระกูล  ,  ประเทศ 

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ชาญ , ว่องไว 

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  เชี่ยวชาญ 

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ