เพชรดาแปลว่าอะไร

   ชื่อที่มีคำว่า   เพชร    และคำว่า  เพชรดา  กับ  เพชรลดา  แปล

เหมือนกันไหม  และคำที่มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพชรดา  (  Petchada  )   แปลว่า   ความแข็ง  ,  ความคงแก่ฟัน  ,

ความอยู่คง

เพชรลดา  (  Petlada  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

เพ็ญเพชรา  (  Penpetchara  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า   เพชร

เพชรามณี  (  Petcharamanee   )    แปลว่า   เพชร   แก้วเพชร

เพชราวดี   (  Petcharawadee ,  Petcharavadee  )    แปลว่า   เพชร

เพชราวลี  (  Petcharawalee , Petchavalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   

พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับเพชร

พัชรามณี  (   Patcharamanee  )   แปลว่า   แก้วเพชร

พัชราวดี   (  Patcharawadee  ,  Patcharavadee  )  แปลว่า  เพชร

พัชราวลี  (  Patcharawalee ,  Patcharavalee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )    แปลว่า   เพชรงาม

พัชรา  (  Patchara  )   แปลว่า   เพชร

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

พัชรี   (  Patcharee  )   แปลว่า  เพชร

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรีพร  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn , Vatcharaporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

วัชราพรรณ  (  Watcharapan , Vatcharapan  )   แปลว่า  เพชรงาม

วัชรา  (  Watchara , Vatchara  )  แปลว่า  เพชร

วัชรามณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชรแก้ว

วัชรี  (  Watcharee , Vatcharee  )   แปลว่า   เพชร

วัชรีภรณ์  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

วัชรีพร  (  Watchareeporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พงศ์เพชร   (  Pongpet  ,  Pongpech  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

พงษ์เพชร  (  Pongpet  ,  Pongpech  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

พงศ์พัชร์  (  Pongpat  ,  Pongpach  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

พงษ์พัชร์  (  Pongpat , Pongpach  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

พัชรพงษ์  ( Patcharapong  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

เพ็ญเพชร  (  Penpech  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

พัชระ  (  Patchara  )   แปลว่า   เพชร   

พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

วัชรพงศ์  (  Watcharapong , Vatcharapong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

วัชรพงษ์  (  Watcharapong  , Vatcharapong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

วัชระ  (  Watchara  , Vatchara  )   แปลว่า   เพชร

วัชรพัฒน์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

วัชรภัทร์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์