ไตรแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำขึ้นด้วยคำว่า  ไตร  หรือ  ตรัย   หรือ  ตรี   แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า    น้องสาม

ตรีทิพย์  (  Treetip  ,  Treethip  )   แปลว่า   สามเป็นของเทวดา

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )   แปลว่า   มีลักษณะสาม


    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ไตร  (  Tri  )   แปลว่า    สาม

ตรัย  (  Tri  )   แปลว่า   สาม

ตรี  (  Tree  )   แปลว่า   สาม

ตรีวิทย์  (  Treevit  ,Treewit  )   แปลว่า   ความรู้สาม

ไตรวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )    แปลว่า    ความรู้สาม

ตรัยวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )   แปลว่า   ความรู้สาม

ตรีวิชญ์  (  Treewich  ,  Treevich  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์

ตรัยวิชญ์  (  Trivich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์

ไตรวิชญ์  (  Trivich  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม   ,  สามนักปราชญ์

ตรีวัฒน์  (  Treewat  ,  Treevat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม

ไตรวัฒน์  (  Triwat  ,  Trivat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม

ตรีพัฒน์  (  Treepat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม

ไตรพัฒน์  (  Tripat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม  

ตรีภพ  (  Treepop  )   แปลว่า   สามโลก

ไตรภพ  (  Tripop  )   แปลว่า   สามโลก

ตรัยภพ  (  Tripop  )   แปลว่า   สามโลก

ตรัยเทพ  (  Tritep  )    แปลว่า   เทวดาสาม

ตรัยลักษณ์  (  Trilak  )   แปลว่า   มีลักษณะสาม

ไตรลักษณ์  (  Trilak  )   แปลว่า    มีลักษณะสาม  

ตรีพจน์  (  Treepot  )   แปลว่า   คำพูดสาม

ตรีพงศ์  (  Treepong  )   แปลว่า   เชื้อสายสาม

ตรีพงษ์  (  Treepong  )   แปลว่า   เชื้อสายสาม

ตรีพันธุ์   (  Treepan  )   แปลว่า   เชื้อสายสาม 

ตรีรัฐ  (  Treerat  )   แปลว่า   สามแคว้น

ตรีสวัสดิ์  (  Treesawat  ,  Treesavat  )    แปลว่า   ผู้มีความงามสาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์