ชื่อที่แปลว่าใจ

    ชื่อที่แปลว่า  ใจ  , ดวงใจ  , หัวใจ  ที่มีความหมายถึง  สิ่งอันเป็น

ที่รักและมีค่าในชีวิต   ที่นิยมนำมาใช้เป็นชื่อให้แก่ผู้อันเป็นที่รัก  หรือ

ชื่อของคุณเอง   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กมลรัตน์  (  Kamolrat , Kamonrat  )   แปลว่า   ใจเพชร ,   บัวแก้ว

กมลกานต์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง

กมลพรรณ  (  Kamonpan , Kamolpan  )   แปลว่า   ผู้มีใจงดงาม

กมลกาญจน์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ใจทอง  , บัวทอง

ดวงกมล  (  Duongkamol , Duongkamon  )   แปลว่า   ดวงใจ   , ผู้เป็นที่รัก

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้

ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า    ผู้เป็นที่รัก

ฤทัย  (  Rutai , Ruthai  )  แปลว่า   ใจ

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat , Ruthairat  )   แปลว่า  ใจเพชร   

ดวงฤทัย  (  Duongrutai ,  Duongruthai  )   แปลว่า    ดวงใจ   ,  ผู้เป็นที่รัก

หฤทัย  (  Harutai , Haruthai  )   แปลว่า   ใจ

หฤทัยรัตน์  (  Harutairat  ,  Haruthairat  )  แปลว่า   ใจเพชร

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  , Duongharuthai  )   แปลว่า   ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

หทัย  (  Hatai , Hathai  )    แปลว่า   ใจ

หทัยรัตน์  (  Hatairat , Hathairat  )  แปลว่า   ใจเพชร

ดวงหทัย  (  Duonghatai ,  Duonghathai  )    แปลว่า   ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ฤดี  (  Rudee  )   แปลว่า   ความยินดี

ฤดีรัตน์  (  Rudeerat  )   แปลว่า   เพชรแห่งความยินดี   

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )   แปลว่า   ผู้มีความยินดี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กมล  ( Kamol ,  Kamon  )   แปลว่า  ใจ ,    หัวใจ  ,  บัว  , ดอกบัว

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นดั่งดวงใจ

พงศ์กมล  (  Pongkamol  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นดั่งดวงใจ

พงษ์กมล  (  Pongkamol  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นดั่งดวงใจ

ปิติกมล  (  Pitikamol  )  แปลว่า  ปลื้มใจ

ปิติหทัย  (  Pitihatai  )  แปลว่า    ปลื้มใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์