บัณฑิตย์แปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำว่า    บัณฑิตย์  กับ  บัณฑิต   แปลไม่เหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บัณฑิตยา   (  Bantitaya  )   แปลว่า   ความรอบรู้  ,  การเรียน

บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

คณิตา  (  Kanitta  )   แปลว่า   การนับ ,   การคำนวณ

คณิตาภรณ์  (  Kanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการคำนวณเป็นเครื่องประดับ

จิตรา   (  Jittra  )   แปลว่า   งาม 

ณัฏฐา  (  Natta  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,   นักปราชญ์ 

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ ,   ผู้มีปัญญา 

ญาดา  (  Yada  )   แปลว่า    ผู้รู้ ,   นักปราชญ์

ญาตา  (  Yata  )   แปลว่า   ผู้รู้  ,   นักปราชญ์ 

ธิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ธิติมาภรณ์  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติมาพร  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้

ธิติญา  (  Titiya  ,  Thitiya  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ธิติญาภรณ์  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติญาพร  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

บัณฑิตย์  (  Bandit  )   แปลว่า   ความรอบรู้  ,  การเรียน

บัณฑิต  (  Bandit  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา   ,  นักปราชญ์

ปราชญ์  (  Prach  )   แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปราชญา  (  Prachaya  )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

คณิต  (  Kanit  )   แปลว่า   การนับ  ,  การคำนวณ

คำนวณ  (  Kamnuon  )   แปลว่า   คิดเลข

จิตร  (  Jit  )   แปลว่า  การวาดเขียน  ,  ลวดลาย  , งาม

ชาตรี  (  Chatree  )   แปลว่า   คนมีฝีมือ

ณัฐ  (  Nat  )   แปลว่า   ผู้รู้   , นักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,   นักปราชญ์

ธิติ  (  Titi  ,  Thiti  )   แปลว่า   ปัญญา

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า   นักปราชญ์

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

เธียร  (  Tian  )   แปลว่า  นักปราชญ์

ปัญญา  (  Panya  )   แปลว่า   ความรอบรู้    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ