เรขาแปลว่าอะไร

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม   และคำว่า     เรขา  กับ  เลขา   แปลคล้าย

กันไหม    มีชื่อผู้หญิงดังนี้ดังนี้    อาทิเช่น

เรขา  (  Rekha  )   แปลว่า  เขียน   ,  ดังเขียน  ,    งาม  

เรข   (  Rekh  )     แปลว่า   เขียน   , ดังเขียน    ,  งาม

เลขา  (  Lekha  )   แปลว่า   ลาย ,  ตัวอักษร  , การเขียน   ,

งามดังเขียน

รุจิ  (  Ruji  )   แปลว่า   แสง  ,   ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิเรข  (  Rujirekh  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดังเขียน  ,   งามยิ่ง

พิมล  (  Pimon , Pimol  )    แปลว่า   ปราศจากมลทิน   , ปราศจากมัวหมอง ,  ผ่องใส ,  บริสุทธิ์

พิมลเรขา  (  Pimonrekha ,  Pimolrekha  )   แปลว่า  งามบริสุทธิ์

พิไล  (  Pilai  )   แปลว่า   งาม

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )    แปลว่า   งามดังเขียน   ,   งามยิ่ง

วิมล  (  Wimon ,Vimon ,Wimol ,Vimol  )   แปลว่า   ไม่มีตำหนิ  ,  สะอาด ,  บริสุทธิ์  , งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิมลลักษณ์  (  Wimollak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิมลเรขา  (  Vimonrekha  ,  Wimonrekha  )  แปลว่า   งามดังเขียน  ,   งามยิ่ง

วิไล  (  Wilai , Vilai  )    แปลว่า   งาม

วิไลเรขา  (  Wilairekha  ,  Vilairekha  )   แปลว่า   งามดังเขียน  ,  งามยิ่ง

วิลาวัลย์  (  Wilawan , Wilavan  , Vilawan , Vilavan   )   แปลว่า   งามยิ่ง

วิลาสินี  (  Wilasinee , Vilasinee  )    แปลว่า    หญิงงาม  ,   นางงาม

พิทยาสินี  (  Pittayasinee  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )    แปลว่า   ผู้มีความรู้

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )    แปลว่า     นางงามดั่งเพชร

วัลยาสินี  (  Wanlayasinee,   Vanlayasinee  )   แปลว่า   ผู้เป็นเครือเถา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ