ดนุแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ดนุ  มีมาก  คำว่า  ดนุ  หรือ  ดนู

หรือ  ตนุ  หรือ  ตนู   แปลเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดนุนาฎ  (  Danunat  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  ฉันเป็นผู้หญิง

ดนุนาถ  (  Danunat,  Danunarth )   แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุลดา  (  Danulada  )    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย   ,    ผู้เป็นเครือเถา  

ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ดาวฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรฉัน

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรฉัน

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดนุ  (  Danu )   แปลว่า   ตน  ,  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า

ดนู  (Danoo )   แปลว่า   ตน ,   ฉัน  ,  ข้าพเจ้า

ตนุ  ( Tanu  )   แปลว่า   ตน  , ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ตนู  ( Tanoo)   แปล   ตน  ,  ฉัน ,   ข้าพเจ้า

ดนุนาท  (  Danunat  )   แปลว่า   ผู้ที่มีความนับถือ

ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า   ฉันเป็นนักปราชญ์

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์

ดนุพงศ์  ( Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพงษ์  (  Danupong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพล  (  Danupon , Danupol  )   แปลว่า   ผู้มีกำลังแห่งตน

ดนุพร  (  Danuporn  )   แปลว่า   ตนผู้เลือกแต่สิ่งที่ดี

ดนุกานต์  ( Danukan  )   แปลว่า   ตนผู้เป็นที่รัก

ดนุกาญจน์  ( Danukan  )  แปลว่า   ผู้เป็นดั่งทอง

ดนุพัชร์  (  Danupat,  Danupach  )   แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเพชร

ดนุพัฒน์  (Danupat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญ

ดนุวัฒน์  (  Danuwat ,  Danuvat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญ

ดนุวงษ์   (  Danuvong  ,  Danuwong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตน

ดนุวงศ์  (  Danuwong  ,Danuvong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตน

ดนุวุฒิ  (  Danuwut  )  แปลว่า  ตนมีความสามารถ

ดนุเดช  (  Danudech  ,  Danudet  )   แปลว่า      ผู้มีชื่อเสียง

ดนุคม  (  Danukom  )   แปลว่า   ผู้มีความอ่อนน้อม   ,  ผู้เฉียบแหลม

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะดี

ดนุรัฐ  (  Danurat  )    แปลว่า   ผู้เป็นแว่นแคว้น  ,   ผู้เป็นชาวเมือง

ดนุสัณห์  (  Danusan  )   แปลว่า   ผู้งาม ,   ผู้สุภาพ  ,  ผู้ละมุนละม่อม

ดนุสันต์  ( Danusan  )   แปลว่า   ผู้สงบ

ดนุศานต์  (Danusan  )   แปลว่า   ผู้สงบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์