ศิลป์แปลว่าอะไร

     คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่แปลต่างกัน  เช่น   ศิลป์   สิน

สิญจ   สิญจน์   มีใน

     ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเช่น

ศิลป์  ( Sin  )  แปลว่า   การประดับ  ,  การแสดงออกมาให้ปรากฏ

ขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ  

การช่างทั่วไป      การฝีมือ    ,   ฝีมือการช่าง

สิน  (  Sin  )   แปลว่า    เงิน ,  ทรัพย์   ,    ตัด   ,   ฟันให้ขาด

สิญจ    สิญจน์   (  Sin  )   แปลว่า   การรดน้ำมนต์

สินธุ์  (  Sin  )   แปลว่า   ชื่อแม่น้ำสินธุในอินเดีย   , ลำน้ำ  ,  แม่น้ำ  , สายน้ำ  , ทะเล ,  มหาสมุทร

สินธพ  (  Sintop  )   แปลว่า    เนื่องจากแม่น้ำสินธุ   ,   เกลือสินเธาว์   , ม้าพันดีเกิดที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ

ศิลป์พงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายช่าง

ศิลป์พงศ์   (  Sinpong   )   แปลว่า   เชื้อสายช่าง

สินพงศ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

สินพงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

เจริญศิลป์  (   Jarernsin  )     แปลว่า  ผู้มีความเจริญทางช่าง

เจริญสิน   (  Jarernsin  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์

ต่อศิลป์  (  Torsin  )   แปลว่า   สืบทอดการช่าง

ทวีสิน  (  Taweesin  ,Taveesin  ,Thaweesin  )   แปลว่า    ผู้มีทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ทวีศิลป์  (  Taweesin  ,Taveesin  ,Thaveesin  )   แปลว่า  ผู้มีการช่างเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ธนาศิลป์  (  Tanasin  )   แปลว่า  ผู้มีทรัพย์ด้วยการฝีมือ

ธนาสิน   (  Tanasin  )    แปลว่า  ผู้มีทรัพย์

ธีรศิลป์  (  Teerasin  )    แปลว่า   ผู้มีความชำนาญทางช่าง

พงศ์ศิลป์  (  Pongsin  )   แปลว่า   เชื้อสายช่าง

พงษ์ศิลป์  (  Pongsin  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายช่าง

ปทีปศิลป์  (  Pateepsin  )   แปลว่า  ผู้มีฝีมือทางโคมไฟ

ปทีปสิน  (  Pateepsin  )   แปลว่า   ผู้มีโคมไฟเป็นทรัพย์

พิเชฐศิลป์  (  Pichetsin  )   แปลว่า   ผู้มีการฝีมือเจริญยิ่ง

พิเชฐสิน   (  Pichetsin  )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์เจริญยิ่ง

พิจิตรศิลป์  (  Pijitsin  )   แปลว่า  ผู้มีการฝีมืองาม

พิจิตรสิน   (  Pijitsin  )   แปลว่า   ผู้มีทรัพย์งาม

พีรศิลป์  (  Peerasin  )   แปลว่า   ผู้เป็นช่างด้วยความเพียร

พัฒนสิน  (  Pensin  )   แปลว่า    มีความเจริญด้วยทรัพย์

พัฒนศิลป์  (  Pensin  )   แปลว่า   มีความเจริญด้วยการฝีมือ

ภัทรสิน  (  Pattarasin  )  แปลว่า  เจริญด้วยทรัพย์

ภัทรศิลป์  (  Pattarasin ,  Pattarasil  )  แปลว่า  เจริญด้วยฝีมือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์