ชื่อที่แปลว่าที่รัก

    ชื่อที่แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   มีทั้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิมลกานต์  (  Wimonkan  ,  Wimolkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอัน

หมดจด

พิมลกานต์  (  Pimokan  ,  Pimolkan  ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักอันหมดจด

ศศิกานต์  (  Sasikan  )   แปลว่า   กระต่ายที่รัก

ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  พระจันทร์อันเป็นที่รัก

กานตา  (  Kanta  )   แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานตาพร  (  Kataporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

กานดา  (  Kanda  )   แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก

กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า   ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียาพร  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้

ปรียานุช  (  Preeyanut  ,  Preeyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียานาฏ  (  Preeyanat ,  Preeyanath  )   แปลว่า   นางผู้เป็นที่รัก

ปรียาเนตร  (  Preeyanet  )   แปลว่า   ดวงตาผู้เป็นที่รัก

ปรียากาญจน์  (  Preeyakan  )   แปลว่า   ทองอันเป็นที่รัก

ปรียาวรรณ  (  Preeyawan  )   แปลว่า   ความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )   แปลว่า   ความงามอันเป็นที่รัก

เพ็ญปรียา  (  Penpreeya  )  แปลว่า   เต็มไปด้วยผู้เป็นที่รัก

เพ็ญกานต์  (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เป็นที่รัก

อำไพปรียา  (  Ampaipreeya  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์พงศ์  (  Kanpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

กานต์พงษ์  (  Kanpong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

กานต์พัฒน์  (  Kanpat  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

กานต์วัฒน์  (  Kanwat  ,  Kanvat  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด

พร้อมกานต์  (  Promkan  )   แปลว่า   มีผู้เป็นที่รักครบครัน

พร้อมปรีย์ (  Prompree  )  แปลว่า  มีผู้เป็นที่รักครบครัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ