จินดาหราแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ฉลาด  ,  ความฉลาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จินดาหรา  (  Jindara  )   แปลว่า   ฉลาด

จินตาหรา  (  Jintara  )  แปลว่า  ฉลาด

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

จิตติมา  (  Jittima  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด

จิตติมาภรณ์  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับ

จิตติมาพร  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดนำสุขมาให้

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จิตติ  (  Jitti  )   แปลว่า   ความฉลาด

จิตติพงศ์  (  Jittipong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

จิตติพงษ์   (  Jittipong  )  แปลว่า  เชืัอสายผู้มีความฉลาด

ฉลาด  (  Chalad  )   แปลว่า  เฉียบแหลม  

ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )   แปลว่า  ฉลาด

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ธีรพงษ์   (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ภูริ  (  Poori  )   แปลว่า   ความฉลาด

ภูริพงศ์  (  Pooripong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ภูริพงษ์  (  Pooripong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด

ภูริกานต์   (  Poorikan  )   แปลว่า   ความฉลาดอันเป็นที่รัก

ภูริรัฐ  (  Poorirat  )   แปลว่า  ชาวเมืองฉลาด

ภูริลักษณ์  (  Poorilak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะแห่งความฉลาด

ภูริวุฒิ  (  Pooriwut  ,  Poorivut  )   แปลว่า   ฉลาดเจริญ

ภูริวัฒน์  (  Pooriwat  )  แปลว่า  ฉลาดเจริญ

ภูริพัฒน์  (  Pooripat  )   แปลว่า   ฉลาดเจริญ

ปัญญา  (  Panya  )   แปลว่า   ความฉลาดอันเกิดแต่เรียนและคิด

ปฏิภาณ  (  Patipan  )   แปลว่า   ความมีไหวพริบ

กรณ์  (  Korn  )   แปลว่า   ฉลาด

กุศล  (  Kusol  )   แปลว่า   ฉลาด

โกศล (  Kosol  ,  Koesol  )   แปลว่า   กุศล     ฉลาด

คม  (  Kom  )   แปลว่า   เฉียบแหลม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์