อัครแปลว่าอะไร

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   อัคร  หรือ  อัครา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อัครสืนี  (  Akkarasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง

อัครนาฏ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

อัครวดี  (  Akkarawadee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ

อัครวลี  (  Akkarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

อัคราภรณ์  (  Akkaraporn  )  แปลว่า  ยอดเครื่องประดับ

อัคราพรรณ  (  Akkarapan  )   แปลว่า   งามที่สุด

อัคราวรรณ  (  Akkarawan  )  แปลว่า  งามที่สุด

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อัคร ( Akkara )  แปลว่า  ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม เลิศ

อัครา ( Akkara )   แปลว่า   ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม    เลิศ

อัครกุล ( Akkarakul , Akkarakun )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครพงศ์ ( Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครพงษ์ (Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครกานต์  ( Akkarakan )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

อัครกาญจน์ ( Akkarakan )  แปลว่า  ทองที่ดีที่สุด

อัครยศ (Akkarayos )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ

อัครพัฒน์ (Akkarapat )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครวัฒน์ ( Akkarawat, Akkaravat )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครวุฒิ ( Akkarawut, Akkaravut )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครชัย ( Akkarachai )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

อัครวิทย์ (Akkarawit, Akkaravit )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด

อัครวีร์ (Akkarawee, Akkaravee )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่สุด

อัครภาคย์ (Akkarapak )  แปลว่า   ผู้โชคดีที่สุด   ,   งามดีเยี่ยม

อรรค ( Ak, Akka )  แปลว่า   อัคร  , ยอด  , เยี่ยม ,  ที่สุด ,   เลิศ

อรรคชัย ( Akkachai )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

อรรคพล (  Akkapon, Akkapol )  แปลว่า  ผู้มีกำลังเยี่ยม

อรรคพงศ์  (Akkapong )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื็อสายเลิศ

อรรคพงษ์ ( Akkapong )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อรรคไชย ( Akkachai )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ดีกว่าที่สุด

อรรคยุทธ์ ( Akkayut )   แปลว่า   ผู้มีการต่อสู้เยี่ยม

อรรครัฐ (Akkarat )   แปลว่า    แว่นแคว้นเด่น

เลิศ (Lers )   แปลว่า  ดี ,  สูง ,  อย่างดี

เลิศยศ  ( Lersyos )  แปลว่า  ผู้มีความดียิ่ง

เลิศยุทธ์ ( Lersyus  )   แปลว่า  ผู้มีการต่อสู้อย่างดี

เลิศศักดิ์ ( Lerssak )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถดี

เลิศพงศ์ (Lerspong )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดี

เลิศพงษ์ ( Lerspong )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดี

เลิศลักษณ์ (Lerslak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง