อุไรแปลว่าอะไร

     หลายท่านคงเคยได้ยิน  ชื่อ   อุไร  จุไร  จุรี  คงอยากทราบว่า

แปลว่าอะไร   ชื่อดังกล่าวมีใช้ในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อุไร  (  Urai  )   แปลว่า   ทองคำ

อุไรรัตน์  (  Urairat  )   แปลว่า  เพชรทองคำ

อุไรกาญจน์  (  Uraikan  )   แปลว่า   ทองคำ

อุไรกานต์  ( Uraikan  )    แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

อุไรพัชร์  (  Uraipat ,  Uraipach  )   แปลว่า  เพชรทองคำ

อุไรมาศ  (  Uraimas  )   แปลว่า  ทองคำ

อุไรมาส  (  Uraimas  )   แปลว่า   พระจันทร์ทองคำ

อุไรวดี   (  Uraiwadee ,  Uraivadee  )   แปลว่า  ทองคำ

อุไรวลี  (  Uraiwalee  ,  Uraivalee  )   แปลว่า   สร้อยทองคำ

อุไรวรรณ  (  Uraiwan , Uraivan  )    แปลว่า  ทองงาม

อุไรพรรณ  (  Uraipan  )   แปลว่า   ทองงาม

อุไรพร  (  Uraiporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้

อุไรภรณ์  (  Uraiporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ  

จุไร  (  Jurai  )   แปลว่า   ไรผม   ไรจุก

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )   แปลว่า   ไรผมเพชร

จุไรวรรณ  (  Juraiwan , Juraivan  )   แปลว่า  ไรผมงาม

จุไรพรรณ  (  Juraipan  )   แปลว่า  ไรผมงาม 

จุไรพร  (  Juraiporn  )   แปลว่า   ไรผมนำสุขมาให้  

จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  มีไรผมเป็นเครื่องประดับ

จุรี  (  Juree  )   แปลว่า     มีด    หอก   ดาบ    จรี

จรี  (  Jaree  )   แปลว่า   มีด   หอก   ดาบ

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )   แปลว่า  มีดเพชร

จรีรัตน์   (  Jareerat   )   แปลว่า   มีดเพชร 

จุรีวรรณ  (  Jureewan  ,  Jureevan  )   แปลว่า   มีดงาม

จุรีพรรณ  (  Jureepan  )   แปลว่า   มีดงาม

จุรีพัชร์  (  Jureepat ,  Jureepach  )   แปลว่า   มีดเพชร

จุรีกาญจน์   (  Jureekan  )   แปลว่า   มีดทองคำ

จุรีพร  (  Jureeporn  )   แปลว่า   มีดนำสุขมาให้

จุรีภรณ์  (  Jureeporn  )   แปลว่า     เครื่องประดับมีด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์