นิสาแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำว่า  นิสา  หรือ  นิศา  แปลเหมือนกันไหม  และชื่อที่มีคำ

แปลเกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิสา  (  Nisa  )   แปลว่า   กลางคืน

นิศา  (  Nisa  )   แปลว่า  กลางคืน

นิศากร  (  Nisagorn ,  Nisakorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

นิสากร  (  Nisagorn  ,  Nisakorn  )   แปลว่า   พระจันทร์

นิสารัตน์  (  Nisarat  )   แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

นิศารัตน์   (  Nisarat  )   แปลว่า   เพชรแห่งราตรี

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงเดือน

ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  พระจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )   แปลว่า   กลางคืน ,  มืด  , ค่ำ

รัตติกาล  (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  ,  ค่ำ  ,  มืด

รัตติกร  (  Rattigorn ,  Rattikorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า   กลางคืน   , เวลามืด

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneegorn ,  Ratchaneekorn   )   แปลว่า   พระจันทร์

ราตรี  (  Ratree  )   แปลว่า  กลางคืน  ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ศศินา  (  Sasina  )   แปลว่า   พระจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  )  แปลว่า  พระจันทร์เป็นของเทวดา

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปพระจันทร์

ศศิธร  (  Sasitorn ,  Sasithorn  )  แปลว่า  พระจันทร์

จันทรา  (  Jantra  )   แปลว่า  พระจันทร์

จันทราทิพย์  (  Jantratip  )  แปลว่า  พระจันทร์เป็นของเทวดา

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  พระจันทร์

จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปจันทร์

จันทิราพร  (  Jantiraporn  )  พระจันทร์นำสุขมาให้

เดือน  (  Duan  )   แปลว่า   ดวงจันทร์    พระจันทร์

ดุจเดือน  (  Dujduan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์

ดุจดาว  (  Dujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดุจจันทรา  (  Duj่jantra  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดาริกา  (  Darika  )   แปลว่า  ดวงดาว   ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว

ดาริกาพร  (  Darikaporn  )  แปลว่า  ดาวนำสุขมาให้

เดือนดารา  (  Duandara  )  แปลว่า  พระจันทร์

ดวงดาว   (  Duongdao  )    แปลว่า   ดาว

ดาว  (  Dao  )   แปลว่า   ดวงเล็กๆที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน

กัตติกา  (  Kattika  )   แปลว่า   ดาวลูกไก่

เรวดี  (  Revadee  ,  Rewadee  )   แปลว่า   ดาวปลาตะเพียน

บุษยา  (  Butsaya  )  แปลว่า  ชื่อดาวดวงที่หก  ,  พลอยสีขาว  ,  บัว

บุษยาภรณ์  (  Butsayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีขาว

ดาวรุ่ง  (  Daorung  )   แปลว่า    ดาวพระศุกร์

ประกายพรึก  (  Prakiepruk  )   แปลว่า   ดาวพระศุกร์

ดารา  (  Dara  )   แปลว่า   ดาว

ดารารัตน์  (  Dararat  )   แปลว่า     ดาวแก้ว

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า    ดาวแก้ว

เพ็ญดารา  (  Pendara  )   แปลว่า     เต็มไปด้วยดาว 

เพ็ญจันทร์   (  Penjan  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง

จันทร์เพ็ญ  (  Janpen  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า   พระจันทร์  

ศศินพงศ์  (  Sasipong  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

พงศ์ศศิน  (  Pongsasin  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  วันที่สองของสัปดาห์

บุหลัน  (  Bulan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง