องอาจแปลว่าอะไร

   ชื่อที่มีคำแปล เกี่ยว  ความกล้าหาญ  และ  คำว่า  องอาจ กับ

อาจอง  ( อาด อง )   แปลเหมือนกันไหม  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

องอาจ  (  Ongart , Ongarj  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,   ผึ่งผาย   ,  สง่า

อาจอง  (  Arjong, Artong  )  แปลว่า  กล้าหาญ ,  ผึ่งผาย    ,สง่า

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

สง่า  (  Sanga  )   แปลว่า   เป็นที่เกรงขามและเคารพนับถือ

สุร  (  Sura  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,  เข้มแข็ง  ,  ผู้กล้าหาญ  ,  นักรบ

สุรสีห์  (  Surasee  )   แปลว่า   ราชสีห์ผู้กล้าหาญ

สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรพงศ์  (  Surapong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความสามารถ

สุรศักร  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้ยิ่งใหญ่

สุรพัฒน์  (  Surapat  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความเจริญ

สุรวัฒน์  (  Surawat , Suravat  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความเจริญ

สุรสัณห์  (  Surasan  )   แปลว่า    ผู้กล้าหาญสุภาพ  

สุรกุล  (  Surakul , Surakun  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ

สุรชัย  (  Surachai  )    แปลว่า   นักรบผู้ชนะ

สุรไชย  (  Surachai  )   แปลว่า  นักรบผู้เจริญกว่า

สุรเดช  (  Suradech , Suradet  )   แปลว่า  นักรบผู้มีชื่อเสียง

สุรเดชน์  (  Suradech , Suradet  )  แปลว่า   ลูกศรแห่งนักรบ

สุรชาติ  (  Surachat  )   แปลว่า   ตระกูลผู้กล้าหาญ  

สุรชาต  (  Surachat  )    แปลว่า   เกิดผู้กล้าหาญ

สุรเชษฐ์  (  Surachet ,  Suraches  )    แปลว่า   พี่ผู้กล้าหาญ

สุรดนู  (  Suradanoo  )   แปลว่า    ตนผู้กล้าหาญ

สุรทีป  (  Surateep  )    แปลว่า   แสงไฟแห่งผู้กล้าหาญ

สุรธีร์  (  Suratee  )   แปลว่า    นักปราชญ์แห่งผู้กล้าหาญ

สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุรณัฏฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

สุรนพ  (  Suranop  )   แปลว่า  นักรบใหม่

สุรนาท  (  Suranat  )    แปลว่า   ความนับถือแห่งผู้กล้าหาญ

สุรสิทธิ์  (  Surasit  )    แปลว่า   ความสำเร็จแห่งผู้กล้า

สุรอมร  (  Suraamorn  )   แปลว่า   ผู้กล้าหาญที่ยั่งยืน

หาญ  (  Han  )   แปลว่า   กล้า ,  เก่ง ,  ทะยาน ,  บังอาจ

คำแหง  (  Kamhaeng  )    แปลว่า   กำแหง  ,  แข็งแรง  ,   กล้าแข็ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์