เสาวรภย์แปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   "  เสาว  "  มีใช้ทั้งในชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ขาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น

เสาวภา  (  Souwapa  ,  Souvapa  )   แปลว่า  งาม ,  ความงาม

เสาวภาคย์  (  Souwapak  , Souvapak  )   แปลว่า  เจริญ ,  โชคลาภ

เสาวรส  (  Souwaros  ,  Souvaros  )    แปลว่า   มีรสดี   ,  ชื่อไม้เถาดอกหอม

เสาวลักษณ์  (Souwalak  ,  Souvalak  )    แปลว่า    ลักษณะดี    ดี   งาม

เสาวคนธ์   (  Souwakon  ,  Souvakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม  ,   ชื่อไม้เถาดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอม

เสาวณิต  (  Souwanit  ,  Souvanit  )    แปลว่า    ฟังแล้ว    

เสาวนีย์   (  Souwanee  ,  Souvanee  )   แปลว่า    คำอวยพร  

เสาวพัชร์  (  Souwapat  ,  Souwapach  )    แปลว่า  เพชรงาม

เสาวนาฏ  (  Souwanat  , Souvanat  )    แปลว่า   นางงาม

เสาวนาตย์   (  Souwanat  ,  Souvanat  )  แปลว่า   นางงาม

เสาวนุช  (  Souwanut  ,  Souvanuch  )     แปลว่า   น้องงาม

เสาวรัตน์  (  Souwarat  ,  Souvarat   )    แปลว่า   เพชรงาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

เสาวรภย์   (  Souwarop  ,Souvarop  )   แปล  มีกลิ่นหอม

เสาวภาพ  (  Souwapap  , Souvapap  )   แปลว่า   เรียบร้อย  ,  อ่อนโยน

เสาวรัฐ   (  Souwarat  ,  Souvarat  )  แปลว่า    ชาวเมืองงาม      บ้านเมืองงาม

เสาวภพ  (  Souwapop  ,Souvapop  )   แปลว่า   โลกงาม

เสาวภัส  (  Souwapas  ,  Souvapas  )   แปลว่า   แสงงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก