จรูญแปลว่าอะไร

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  จรูญ   กับ  จำรูญ   แปลเหมือนกัน

และมีคำอื่นๆ  ที่แปลเหมือนกัน  หรือ  คล้ายคลึงกัน  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ชุติมา  (  Chutima  )   แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง 

ทัศนีย์  (  Tassanee  )   แปลว่า   งาม  ,  น่าดู 

ทัศนียา  (  Tassaneeya  )  แปลว่า   งาม  ,  น่าดู  

ทัศนียาภรณ์  (  Tassaneeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า    แสงสว่าง   ,  รัศมี  

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

รุจา  (  Ruja  )   แปลว่า   งาม  ,  รุ่งเรือง ,    สวย

รุจาวดี  (  Rujawadee  ,  Rujavadee  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง

รุจาวลี  (  Rujawalee ,  Rujavalee  )   แปลว่า   เชื้อสายรุ่งเรือง

รุจาพรรณ  (  Rujapan  )   แปลว่า     ความงามอันรุ่งเรือง

รุจิรา  (  Rujira  )   แปลว่า   งาม   รุ่งเรือง ,  สวย

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )   แปลว่า   ความงามอันรุ่งเรือง 

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม  

จิตราพร  (  Jittraporn  )  แปลว่า  งดงามนำสุขมาให้  

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง  

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า   งดงาม  ,  น่าพิศวง 

วิจิตราภรณ์  (  Wijittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม  

พิจิตรา  (  Pijittra  )   แปลว่า   งดงาม  ,  น่าพิศวง  

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จรูญ  (  Jaroon  )   แปลว่า   รุ่งเรือง   งาม

จรูญจักร  (  Jaroonjak  )   แปลว่า   วงกลมงาม ,  วงกลมรุ่งเรือง

จรูญพงศ์  (  Jaroonpong  )   แปลว่า   เชื้อสายงาม

จรูญพงษ์  (  Jaroonpong  )   แปลว่า  เชื้อสายงาม

จรูญชัย  (  Jaroonchai  )    แปลว่า  การชนะที่รุ่งเรือง

จรูญศักดิ์  (  Jaroonsak  )   แปลว่า     ผู้มีความสามารถที่รุ่งเรือง

จรูญยศ  (  Jaroonyos  )   แปลว่า   ผู้มีความดีงาม

จรูญชาติ  (  Jaroonchat  )   แปลว่า   ตระกูลรุ่งเรือง 

จำรูญ  (  Jamroon  )   แปลว่า  จรูญ   รุ่งเรือง    งาม

ชัชวาล  (  Chatchawal  ,  Chatchaval  )   แปลว่า   รุ่งเรือง  ,   สว่าง

ตระการ  (  Trakan  )   แปลว่า   งาม

ประเทือง  (  Pratuang  )    แปลว่า    รุ่งเรือง  ,   ทำให้ดีขึ้น

ไพโรจน์  (  Pairoj  ,  Pairot  )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,    สุกใส 

ยรรยง  (  Yanyong  )  แปลว่า   งามสง่า  ,   กล้าหาญ

วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )   แปลว่า   งดงาม ,  น่าพิศวง

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งดงาม ,  น่าพิศวง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "