กัญญาแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า ( กัน  )  และ  กันยา   กับ    กัญญา  แปลเหมือน

กันไหม    มีในชื่อผู้หญิง   และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  , นางสาวน้อย

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ชื่อราศีกันย์

กัญญา (  Kanya  )   แปลว่า   นางงาม ,  นางสาวน้อย

กันยาณี  (  Kanyanee  )  แปลว่า   นางงาม  

กัญญาณี  (  Kanyanee  )   แปลว่า   นางงาม

กันยารัตน์   (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันตา  (  Kanta  )  แปลว่า   ตัด  โกน  หมุน  ปั่น  กรอ

กันตารัตน์  (  Kantarat  )   แปลว่า  กรอเพชร

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ

กัญจนารัตน์  (  Kanjanarat  )   แปลว่า  เพชรทอง

ผกายกาญจน์  (  Phakiekan  )   แปลว่า  แสงทองกระจาย

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า   นางงาม

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

กัลยาภรณ์  (  Kalayaporn  )   แปลว่า   เครื่องปรนะดับนางงาม

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ช่อฟ้า  ,  ยอด  ,  ตุ้มหู   เครื่องประดับ

กัณณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  กรรณิกา

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหอมกลีบสีขาวก้านสีเหลือง

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กันต์  (  kan )   แปลว่า  ตัด , โกน  , หมุน , ปั่น  , กรอ 

กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตลักษณ์  (  Kantalak  )  แปลว่า  มีลักษณะปั่น

กัญจน์  (  Kan  )    แปลว่า   ทอง ,  ทองคำ

กรรณ์  (  Kan  )  แปลว่า  หู  ,  หางเสือเรือ

กัณณ์  (  Kan  )  แปลว่า  หู

กัน  (  Kan  )  แปลว่า  ฉัน  ,  กั้น

กัณฐ์  (  Kan  )  แปลว่า  คอ

กัณห์  (  Kan  )  แปลว่า  ดำ

กัณฑ์  (  Kan  )  แปลว่า  ลูกศร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ