ศิระแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ศิระ  หรือ  ศิร  หรือ   สิร  แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ศิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง

สิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง  

สิรมณี  (  Siramanee  )   แปลว่า    เพชรน้ำงาม

สิรกมล   (  Sirakamon ,  Sirakamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นคนสำคัญแห่งใจ

สิรกนก  (  Sirakanok  )   แปลว่า   ทองงาม

สิรกาญจน์   (  Sirakan  )   แปลว่า  ทองงาม

ศิรประภา  (  Siraprapa  )   แปลว่า   รัศมีที่พวยพุ่งออกจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ และ พระพุทธรูป

ศิราณี  (  Siranee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ  

ศิรพัชรา  (  Sirapatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ศิรภัทรา  (  Sirapattra  )  แปลว่า  น่ารักที่สุด  

ศิรผกา  (  Siraphaka  )  แปลว่า    ยอดแห่งดอกไม้  

ศิรธัญญา  (  Siratanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองที่สุด

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น  

ศิระ  (  Sira  )   แปลว่า   ส่วนบน  ,   ยอด  , ที่สุด ,   หัวหน้า

ศิร  (  Sira  )   แปลว่า     ส่วนบน   ,  ยอด    ,  ที่สุด  ,  หัวหน้า  , คนสำคัญ

สิร  (  Sira  )   แปลว่า   ส่วนบน  ,   ยอด  , ที่สุด  ,  หัวหน้า  ,  คนสำคัญ

ศิรวุฒิ  (  Sirawut  )  แปลว่า  มีความสามารถที่สุด

ศิรวุธ  (  Sirawut  )  แปลว่า  มีอาวุธที่สุด

ศิรไชย  (  Sirachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่สุด

ศิระพงษ์  (  Sirapong  )    แปลว่า    เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

ศิระพงศ์   (  Sirapong  )    แปลว่า    เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

ศิรพงษ์  (  Sirapong  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

ศิรพงศ์   (  Sirapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

ศิรพงษ์  (  Sirapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

สิรพงษ์  (  Sirapong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

สิรพงศ์  (  Sirapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นคนสำคัญ

ศิระกานต์   (  Sirakan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักที่สุด

ศิรกานต์   (  Sirakan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักที่สุด

สิรกานต์   (  Sirakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

ศิระศักดิ์   (  Sirasak  )    แปลว่า   ผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุด

ศิรศักดิ์  (  Sirasak  )   แปลว่า   ผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุด  

สิรศักดิ์  (  Sirasak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุด

ศิโรดม  (  Sirodom  )    แปลว่า    อวัยวะสูงสุด     หัวหน้า  

ศิระเศรษฐ์  (  Siraset  )   แปลว่า   ประเสริฐที่สุด

ศิระเชษฐ์   (  Sirachet  )    แปลว่า   ผู้เจริญกว่าที่สุด

ศิระณัฐ  (  Siranat  )   แปลว่า   ยอดแห่งนักปราชญ์

ศฺิระณัฏฐ์  (  Siranat  )   แปลว่า   ยอดแห่งนักปราชญ์ 

สิรพัฒน์  (  Sirapat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่สุด

สิรวัฒน์   (  Sirawat  ,  Siravat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

สิรชัย  (  Sirachai  )   แปลว่า  ชนะเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก