เรืองแปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   เรือง   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เรืองศรี  ( Ruangsri  )    แปลว่า   รุ่งเรืองด้วยสง่า

เรืองรอง  (  Ruangrong  )   แปลว่า   รุ่งเรือง    สว่าง   สุกใส

เรืองลักษณ์  (  Ruanglak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

เรืองรุ้ง  (  Ruangrung  )   แปลว่า   รุ้งที่มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง

เรืองกาญจน์  (  Ruangkan  )   แปลว่า    แสงทอง

เรืองกุล   (  Ruangkun ,  Ruangkul  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

เรืองรัตน์  (  Ruangrat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า    มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง    รุ่งเรือง

เรืองศักดิ์  (  Ruangsak  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความเชี่ยวชาญ

เรืองศักร  (  Ruangsak  )  แปลว่า   สว่างด้วยฤทธิ์

เรืองยศ  (  Ruangyos  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี

เรืองฤทธิ์  (  Ruangrit  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองด้วยความเจริญ

เรืองชัย  (  Ruangchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง 

เรืองพัฒน์  (  Ruangpat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เรืองวัฒน์  (  Ruangwat  ,  Ruangvat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

เรืองวุฒิ  (  Ruangwut  ,  Ruangvut  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญงอกงาม

เรืองพงศ์  (  Ruangpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

เรืองพงษ์  (  Ruangpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

เรืองรัฐ  (  Ruangrat  )   แปลว่า  ชาวเมืองเจริญ       ผู้รุ่งเรือง

เรืองกานต์  (  Ruangkan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง

เรืองภพ  (  Ruangpop  )   แปลว่า  โลกอันรุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ