พันธ์แปลว่าอะไร

    ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า   พัน  มีหลายคำ   และมีคำแปลที่ไม่เหมือนกัน 

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้เช่น

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า   สี  ,ผิว , ชนิด   , วรรณ  , วัณณะ  , วัณณ์

พัณณ์ทิวา  (  Pantiwa , Pantiva  )  แปลว่า  แสงตะวัน

พัณณ์ทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

พัณณ์ทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า    ความงามเป็นของเทวดา

พรรณทิพย์  (  Pantip , Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย

พัณณ์  (  Pan  )    แปลว่า   พรรณ  , วรรณ ,  ความงาม ,  ความสรรเริญ , ความยกย่อง  , แสง ,  สี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พันธ  (  Panta  )   แปลว่า    ผูก ,  ตรึง ,  ติด  ,  เนื่อง ,   มัด

พันธะ  (  panta  )  แปลว่า  ผูก  ,  มัด  ,  ตรึง  เนื่อง  ,

พันธ์ ( Pan )    แปลว่า    ผูก   ติด   เนื่อง   ตรึง    มัด

พันธกานต์  (  Pantakan  )  แปลว่า   ผู้เป็ที่รัก 

พันธกาญจน์  (  Pantakan  )   แปลว่า   เนื่องด้วยทอง

ธนพันธ์  (  Tanapan  ,  Thanapan  )  แปลว่า  เนื่องด้วยทรัพย์

ธนาพันธ์  (  Tanapan , Thanapan )   แปลว่า  เนื่องด้วยทรัพย์

พันธพงศ์  (  Pantapong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย

พันธพงษ์   (  Pantapong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย

พันธุ์   (  Pan  )   แปลว่า   เชื้อสาย   วงศ์วาน    เทือกเถา   เหล่ากอ

ธนพันธุ์   (  Tanapan , Thanapan  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์

ธนาพันธุ์  (  Tanapan ,  Thanapan  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์ 

พัฒนพันธุ์  (  Pattanapan  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนพันธ์  (  Pattanapan  )   แปลว่า  เนื่องด้วยเชื้อสาย

พัน  ( Pan  )   แปลว่า  วงรอบด้วยสิ่งของที่เป็นเส้นด้าย หรือ สิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น

พัณณะ  (  Pan  )   แปลว่า   สี ,  ผิว  ,  ชนิด  ,  พรรณ  ,  พัณณ์

พงศ์พันธุ์  (  Pongpan  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา

พันธุ์พงศ์  (  Panpong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ