รัชตะแปลว่าอะไร

    คำว่า  รชต (  ระชะตะ  )  หรือ   รชตะ   หรือ   รัชตะ  แปลเหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า   เงิน ,  เป็นเงิน    , ทำด้วยเงิน

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชตากานต์  (  Ratchatakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก

รัชตากาญจน์  (  Ratchatakan  )  แปลว่า  เงินทอง

รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน    ทำด้วยเงิน

รัชดาภรณ์   (  Ratchadaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก

รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า   เงินทอง

ชไมรัชต์  (  Chamairat  )   แปลว่า   เงินทั้งคู่

ชไมรัชด์  (  Chamairat   )   แปลว่า   เงินทั้งคู่

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รชต  (  Rachata  )   แปลว่า  เงิน  ,   เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน

รชตะ  (  Rachata  )   แปลว่า   เงิน   , เป็นเงิน   ,  ทำด้วยเงิน

รัชตะ  (  Ratchata  )   แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน ,  ทำด้วยเงิน

รัชต์  (  Rat  )   แปลว่า  เงิน   , เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน   

กนกรัชต์  (  Kanokrat  )   แปลว่า   เงินทอง

จุฑารัชต์  (  Jutarat  ,  Jutharat  )   แปลว่า  มงกุฎที่ทำด้วยเงิน ,    ปิ่นเงิน

จุฑารัชด์  (  Jutarat ,  Jutharat   )   แปลว่า   มงกุฎที่ทำด้วยเงิน ,  ปิ่นเงิน

จารุรัชต์   (  Jarurat  )   แปลว่า   เงินทอง     ทำด้วยเงินงาม

จารุรัชด์  (  Jarurat  )   แปลว่า   เงินทอง     เป็นเงินงาม

รัชต์พงศ์  (  Ratchapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้ทำด้วยเงิน

รัชต์พงษ์   (  Ratchapong   )   แปลว่า   เชื้อสายผู้ทำด้วยเงิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ