รัตติแปลว่าอะไร

   ชื่อที่มีคำว่า   รัต   รัตน์    รัตติ   มีความหมายต่างกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รัตมณี  (  Ratamanee  )   แปลว่า   ทับทิม

รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า  มืด  ,  ค่ำ  , กลางคืน

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย

รัตนาวลี  (  Rattanavalee , Rattanawalee  )    แปลว่า    สร้อยคอที่ทำด้วยเพชรพลอย

สุรัตติกานต์  (  Surattikan , Suratthikan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

สุรัตมณี  (  Surattamanee  )   แปลว่า   ทับทิมงาม  ,    ทับทิมน้ำงาม

รัตติกาล  (  Rattikan , Ratthikan  )    แปลว่า   เวลากลางคืน  ,  ราตรี

สุรัตนา  (  Surattana , Suratthana  )   แปลว่า   เพชรน้ำงาม

รัถยา  (  Ratthaya  )   แปลว่า   ทางเดิน 

สุรัถยา  (  Suratthaya  )   แปลว่า   ทางเดินงาม

สุรัชนี  (  Suratchanee  )   แปลว่า   กลางคืนงาม

สุรัชนีกร  (  Suratchaneegorn  )    แปลว่า  พระจันทร์งาม

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แสงเพชร

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รัต  (  Ratta  )  แปลว่า   เลือด   ,  มีสีแดง

รัตน์  (  Rat  )    แปลว่า   แก้ว  ,  เพชร ,   พลอย 

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  บ้านเมือง  ,  แว่นแคว้น

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

รัฐกานต์  (  Rattakan  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันเป็นที่รัก

รัตติ  (  Ratti , Ratthi )   แปลว่า    มืด ,   ค่ำ  ,  กลางคืน

รัตติกานต์  (  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืนอันเป็นที่รัก

สุรัตติกาล  (  Surattikan ,  Suratthikan  )  แปลว่า   เวลากลางคืนดี   ,  ราตรีงาม

สุรัตน์  (  Surat  )   แปลว่า   เพชรงาม   ,    เพชรน้ำงาม

สุรัฐ  (  Surat  )     แปลว่า   แว่นแคว้นงาม  ,  ชาวเมืองดี

สิริรัฐ  (  Sirirat  )  แปลว่า  บ้านเมืองอันเป็นมิ่งขวัญ  ,  บ้านเมืองเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์