คงแปลว่าอะไร

 

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  คง   มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น

คง  (  Kong  )   แปลว่า  ตั้งมั่น  , ยั่งยืน

คงกระพัน  (  Kongkrapan  )   แปลว่า   ฟันแทงไม่เข้า ,  ยิงไม่ออก

คงคม   (  Kongkom  )    แปลว่า   ผู้เฉียบแหลมที่ยั่งยืน

คงกานต์  (  Kongkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

คงศักดิ์  (  Kongsak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน

คงยศ  (  Kongyos  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในความดี

คงพัฒน์   (   Kongpat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน

คงเดช  (  Kongdet  ,  Kongdech  )  แปลว่า   ผู้มีความงามอันยั่งยืน

คงสัณห์   (  Kongsan  )   แปลว่า    งามอันยั่งยืน  

คงสวัสดิ์  (  Kongsawas  ,  Kongsavas   )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน

คงยุทธ์  (  Kongyut  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในการต่อสู้

คงอมร  (  Kongamorn  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน  

สถาพร  (  Sataporn  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง   , ไม่เคลื่อนไหว  ,  ยืนยง  , มั่นคง  

สถาวร  (  Satawon  ,Satavon  ,  Sathawon  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง  ,   คงที่  ,  ยั่งยืน

ถาวร  (  Tawon  ,  Thavon   )   แปลว่า   ตั้งมั่น ,    มั่นคง  ,   คงทน

ถาวรพัฒน์   (  Tawonpat  , Thavoapat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันมั่นคง   

สถิต  (  Satit  )  แปลว่า   ยืนอยู่  ,   ตั้งอยู่  ,  มั่นคง ,   แน่นอน  ,   อยู่

ยั่งยืน  (   Yangyuen  )   แปลว่า   คง ,  ทน ,  อยู่นาน  ,  มีชีวิตอยู่นาน

ยืนยง  (  Yuenyong  )   แปลว่า   คงอยู่นาน

มั่ง  (  Mang  )   แปลว่า   มีมาก

มั่น  (  Man  )    แปลว่า   แน่น   แน่นอน

มั่นคง  (  Mankong  )    แปลว่า   แน่นและทนทาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง