ชื่อที่มีตัว ญ

     ชื่อที่มีตัว ญ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ,  ผู้มีความรู้

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

สิริญาตา  (  Siriyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม 

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้ 

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ 

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว 

วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  ผู้แจ้ง  ,  นักปราชญ์ 

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  งาม  ,  สวย 

อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง 

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า 

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  ,  ของมีค่าอื่นๆ 

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้ 

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้สีคราม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า นกกระเรียน 

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง 

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  เจริญ  ,  มากขึ้น  ,  เติบโต 

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  งอกงาม  ,  เติบโต 

ชาญ  (  Chan  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  คล่องแคล่ว

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ว่องไว  ,  รู้ 

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  หมู่เทพ  ,  ชาวสวรรค์

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง  ,  สั่ง 

บัญญัติ  (  Banyat  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น  ,  ข้อบังคับ

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี  , กุศล

บุญญา  ( Bunya  )  ความดี  ,  กุศล 

ปราชญา  (  Prachaya , Pradchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปรัชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง 

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  ,  ความรู้ทั่ว 

ผจญ  (  Phajon  )  แปลว่า  สู้รบ 

ภิญโญ  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ยิ่งขึ้นไป 

มนุญ  (  Manut  )   แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม 

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ข้อตกลงกัน  ,  ความเข้าใจ 

สำราญ  (  Samran  )  แปลว่า  สบายใจ 

หิรัญ  (  Hiran  )  แปลว่า  เงิน , ทอง 

หาญ  (  Han  )  แปลว่า  เก่ง  ,  กล้า

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ