ชื่อที่มีคำว่า ภัทรา

     ชื่อที่มีคำว่า  ภัทรา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้ อาทิเช่น

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ภัทรากานต์  (  Pattrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ 

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ 

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม 

ภัทรากมล  (  Pattrakamol  ,  Pattrakamon  )  แปลว่า  ใจงาม 

ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา 

ภัทราลักษณ์  (  Pattralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก

ภัทรารัชนี  (  Pattraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม

ภัทราวรรณ  (  Pattrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

ภัทราวัลย์  (  Pattrawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก

ภัทราพันธุ์  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

ภัทรารัตน์  (  Pattrarat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ภัทรากุล  (  Pattrakul  ,  Pattrakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก 

ภัทราณัฐ  (  Pattranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ภัทราณัฏฐ์  (  Pattranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ภัทรานุช  (  Pattranuch  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม  ,  น้องเจริญ 

ภัทราอร  (  Pattraorn  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงาม  ,  งามน่ารัก

ภัทราพิชญ์  (  Pattrapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

จิรภัทรา  (  Jirapattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันยั่งยืน

ชุติภัทรา  (  Chutipattra  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม

ณภัทรา  (  Napattra  )  แปลว่า  ที่เจริญ  ,  ที่งาม 

ดนุภัทรา  (  Danupattra  )  แปลว่า  ตนน่ารัก  ,  ตนเจริญ 

ฐิติภัทรา  (  Titipattra  )  แปลว่า  ผู้มีการดำรงอยู่งาม 

พิมพ์ภัทรา  (  Pimpattra  )  แปลว่า  รูปงาม 

เพ็ญภัทรา  (  Penpattra  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความน่ารัก 

พิศภัทรา  (  Pispattra  )  แปลว่า  แลดูน่ารัก

รวิภัทรา  (  Rawipattra  )  แปลว่า  ตะวันงาม

ศศิภัทรา  (  Sasipattra  )  แปลว่า  จันทร์งาม

จารุภัทรา  (  Jarupattra  ) แปลว่า  งามยิ่ง 

โสภิตภัทรา  (  Sopitpattra  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  น่ารักดี  ,  งามดี 

สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ