ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วย ดนุ

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ดนุ มีดังนี้ อาทิเช่น 

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน , ตัว , ตน , ข้าพเจ้า 

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง 

ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฉัน

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน 

ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน

ดนุภัทรา  (  Danupattra  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก

ดนุภัสรา  (  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพัชรา  (  Danupatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุรัตนา  (  Danurattana  )  แปลว่า  เพชรแห่งฉัน

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ความงามแห่งฉัน

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งฉัน

ดนุพิสุทธิ์  (  Danupisut  )  แปลว่า  ฉันสุกใส  ,  ฉันหมดจด 

ดนุรุจิรา  (  Danurujira  )  แปลว่า  ฉันสวย  ,  ฉันงาม  ,  ฉันรุ่งเรือง

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุลาวัณย์  (  Danulawan  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันน่ารัก

ดนุกัลยา  (  Danukanlaya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง ,  ฉันงาม 

ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งตน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ