ชื่อที่มีสระโอ

     ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วยสระ สระโอ หรือ ชื่อที่มีสระโอ มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิล  อาทิเช่น 

โกกิลา  (  Kokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า 

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

โขม  (  Khom  )  แปลว่า  ผ้าป่าน  , ใย  , ผ้าลินิน , ผ้าขาว  ,  ผ้าเยื่อไม้

โขมพัสตร์  (  Khommapas  )  แปลว่า  ผ้าขาว  , ผ้าลินิน 

โชติมา  ( Chotima  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

โชติญา  (  Chotiya  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง 

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า  นกคล้ายนกแก้วแต่มีขนสีแดง 

โบ  (  Boe  ,  Bo  )  แปลว่า  ผ้าที่ผูกเป็นหูกระต่าย

โบนัส  (  Boenas  ,  Bonas  ) แปลว่า  เงินแถมเงินปันผล 

โปรยฝน  (  Proyfon  )  แปลว่า  ฝนหยาดลงมา   

โปติกา  (  Potika  )  แปลว่า  ลูกน้อย

โปร่งฟ้า  (  Prongfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ประดับมีใบบางโปร่ง

โมรา  (  Mora  )  แปลว่า  หินลายเป็นหินมีค่า 

โมลี  (  Molee  )  แปลว่า  เมาลี  ,  ยอด  ,  มงกุฎ  ,  เมาฬี

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นคัดเด้า  ,  สมอเรือ 

โรจนา  (  Rojana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

โรจนี  (  Rojanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

โสภา  (  Sopa  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความผ่องใส 

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง 

โสภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โสภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โสภิตาสินี  (  Sopitasinee  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

โสภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง 

ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง 

พิมพ์โพยม  (  Pimpayom  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า 

เพ็ญโพยม  (  Penpayom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว 

อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ 

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  อาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  รุ่งเช้า 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระเรียน

โกญจนาท  ( Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง 

โกมล  (  Komol  ,  Komon  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว 

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง 

โกเมศ  (  Komes  ) แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว 

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม 

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  ชำนาญ 

โกสน  (  Koson  )  แปลว่า  ต้นโกสนเป็นต้นไม้ใบชนิดหนึ่ง 

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง 

โชค  ( Chok  )  แปลว่า  มีโชค

โชติ  (  Chot  ,  Choti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง 

โดม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว  ,  แถว  ,  สูง 

โด่ง  (  Dong  )  แปลว่า  มีสันสูง  ,  ลอยสูงขึ้นไป

โดมร  (  Doemon , Domon  )  แปลว่า  หอก 

โต  ( To  ,  Toe  )  แปลว่า  สิงโต  ,  ใหญ่

โตมร  (  Tomon  ,  Toemon )  แปลว่า  หอก

โตมรธร  (  Tomontorn  )  แปลว่า  ผู้ถือหอก  ,  ไฟ 

โต่ง  (  Tong  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ท้าย 

โต้ง  (  Tong  )  แปลว่า  ใหญ่  ,  โต

โทน  (  Ton  )  แปลว่า  หนึ่ง  ,  เดี่ยว 

โตน  (  Ton  )  แปลว่า  น้ำตก 

โทณะ  (  Tona  )  แปลว่า  ทะนาน 

โปรย  (  Proy  ,  Proey  )  แปลว่า  โรย  ,  หว่าน  ,  ตก  ,  หยาดลงมา

โปดก  (  Podok  )  แปลว่า  ลูกน้อย

โปติก  (  Potik  ) แปลว่า  ลูกน้อย 

โปร่ง  (  Prong  )  แปลว่า  โล่ง  ,  ไม่ทึบ 

โผง  (  Phong  )  แปลว่า  ดังลั่น 

โผน  (  Phon  ,  Phoen  )  แปลว่า  โจนไป  ,  โลดไป 

โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

โภคิน  (  Pokin  )  แปลว่า  มั่งมี 

โภไคย  (  Pokai  )  แปลว่า  สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติ 

โภไคศวรรย์  (  Pokaisawan  )  แปลว่า  ความเป็นใหญ่ในสมบัติ  ,  ทรัพย์สมบัติ

โยธา  (  Yota  )  แปลว่า  ก่อสร้าง  ,  การสู้รบ 

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ 

โรจน์  (  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

โสภณ  (  Sopon  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความผ่องใส 

โอภาส  (  Opas  ,  Oepas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ความสุกใส 

โอม  (  Om  ,  Oem  )  แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์

โอฬาร  (  Olan  , Oran  )  แปลว่า  โอ่โถง  ,  ยิ่งใหญ่

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ห้วงน้ำ  ,  ทะเล 

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ 

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ 

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่ชอบใจ 

เดโช  (  Decho  , Dechoe  )  แปลว่า  อำนาจ  , ไฟ

นโรดม  (  Narodom  )  แปลว่า  พระราชา 

สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  บัว 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์