ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

    ชื่อที่มีคำว่า  ธิดา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ,  ลูกหญิง 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งลูกหญิง 

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาลาวัณย์  (  Tidalawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน 

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง 

ทิชาธิดา  (  Tichatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เกิดสองหน 

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี 

พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้บริสุทธิ์ 

ภัสราธิดา  (  Passaratida  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งลูกหญิง 

มนัสธิดา  (  Manastida  )  แปลว่า  ใจลูกหญิง 

ศุภธิดา  (  Supatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม 

โศภิตธิดา  (  Sopittida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

โศภิษฐ์ธิดา  (  Sopittida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามยิ่ง 

สกาวธิดา  (  Sakaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว 

อำไพธิดา  (  Ampaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความสว่าง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "