ชื่อที่มีคำว่า พงศ - พงศ์

     ชื่อที่มีคำว่า  พงศ  หรือ  พงศ์  มีดังนี้  อาทิเช่น 

พงศ  ,  พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เทือกเถา 

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

พงศธร  (  Pongsatorn  )   แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์ 

พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ 

พงศ์มยูร  (  Pongmayoon  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง 

พงศ์เมษ  (  Pongmes  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ 

พงศ์ดนัย  ( Pongdanai  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย 

พงศ์วิสุทธิ์  (  Pongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

วนาพงศ์  (  Wanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า 

วนัสพงศ์  (  Wanaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า 

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแว่นแคว้น 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

สรพงศ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแกล้วกล้า 

สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเทวดา  ,  เชื้อสายผู้กล้า 

สัตยาพงศ์  (  Sattayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแท้  ,  เชื้อสายจริง 

สิทธิพงศ์  (  Sittipong  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งเชื้อสาย  ,  ความสำเร็จแห่งเชื้อสาย 

สุทธิพงศ์  (  Suttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  ,  เชื้อสายบริสุทธิ์ 

สุธาพงศ์  (  Sutapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กินอาหารทิพย์ 

สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์ 

หิรัญพงศ์  (  Hiranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเงิน  ,  เชื้อสายทอง 

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ไม่ตาย  ,  เชื้อสายยั่งยืน  ,  เชื้อสายเทวดา 

อุดมพงศ์  (  Udompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ  ,  เชื้อสายบริบูรณ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์