ชื่อนี้แปลว่าอะไร

   ชื่อนี้แปลว่าอะไร  บางท่านเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และ อยาก

ทราบว่า ชื่อของท่านแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

Katanchalee  (  กตัญชลี  )  แปลว่า  ยกมือไหว้  ,  ไหว้

Jongkol  (  จงกล  )  แปลว่า  บัว

Jongkolnee  (  จงกลนี  )  แปลว่า   บัว

Jittra  (  จิตรา  )  แปลว่า  งดงาม 

Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี

Wijittra  ,  Vijittra  (  วิจิตรา  )  แปลว่า  งดงาม 

Tawicha  (  ทวิชา  )  แปลว่า  นก ( ผู้เกิดสองครั้ง  )

Ticha  (  ทิชา  )  แปลว่า  นก  (  (ุ  ผู้เกิดสองครั้ง  )

Nuollaorng  (  นวลละออง  )  แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย

Bangorn  (  บังอร  )  แปลว่า  นาง 

Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  น้อมไหว้

Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด

Panalee  (  พนาลี  )  แปลว่า  แนวป่า 

Panor  (  พะนอ  )  แปลว่า  เอาใจ

Metawee  (  เมธาวี  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

Rujira  (  รุจิรา  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  ,  สวย

Lada  (  ลดา  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

Ladawan , Ladawal  (  ลดาวัลย์  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้เป็นไม้เถา  ดอกเป็นพวงสีขาว กลิ่นหอมเย็น

Wanlayawalee  (  วัลยาวลี  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

Antika  (  อันธิกา  )  แปลว่า  กลางคืน

Ratchanee  (  รัชนี  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ 

Rattikal  ,  Rattikan  (  รัตติกาล  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ค่ำ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

Kan  (  กานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

Kan  (  กาญจน์  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

Nat  (  ณัฐ  ,  ณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

Khanit  (  ขนิษฐ์  ,  ขนิฏฐ์ , ขนิฎฐ์  )  แปลว่า  น้อง

Kanit  (  คณิต  )  แปลว่า  การคำนวณ  ,  วิชาคำนวณ

Chanin  (  ชนินทร์  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

Tewan  (  เทวัญ  )  แปลว่า  หมู่เทพ  ,  ชาวสวรรค์ 

Tewan  (  เทวัน  )  แปลว่า  พี่เขย  หรือ  น้องเขย

Prajong  (  ประจง  )  แปลว่า  ทำให้ดี  ,  บรรจง 

Banjong  (  บรรจง  )  แปลว่า  ทำให้ดี 

Prajak  (  ประจักษ์  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง

Meta  (  เมธา  )  แปลว่า  ความฉลาด  ,  รอบคอบ  ,  ปัญญา 

Metee  (  เมธี  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

Aiyara  (  ไอยรา  )  แปลว่า  ช้าง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก