ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด

     ชื่อผู้หญิงที่ออกเสียงว่า พัด มีอยู่หลายคำ  ดังนี้  อาทิเช่น 

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ,  รุ่งเรือง  ,  แสง 

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  แสงเพชร 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  รัศมี  ,  แสงสว่าง

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี 

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก

ภัทราวลี  (  Pattrawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร 

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร 

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งเพชร

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า  เพชร 

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร 

พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า  เพชร 

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด 

พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า

พัสตร์พิสุทธิ์  (  Paspisut  )  แปลว่า  ผ้าบริสุทธิ์  ,  ผ้าสะอาด 

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ปภัสสร  (  Papassorn  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  แสงพราวๆ

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ,  แสงพราวๆ

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ ,  สีเลื่อมๆ

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  สีเลื่อมๆ 

พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร 

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร 

พิมลพัชรา  (  Pimolpatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

ลดาพัชร์  (  Ladapach  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร 

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เครือเถารุ่งเรือง  ,  เชื้อสายรุ่งเรือง  , 

ลดาภัทร์  (  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาน่ารัก  ,  เชื้อสายน่ารัก 

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  )  แปลว่า  เพชรผู้เกิดสองหน

ทิชาภัสร์  (  Tichapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้เกิดสอง

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนน่ารัก 

รวีภัสร์  (  Raweepas  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ศศิภัสร์  (  Sasipas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ดาราภัสร์  (  Darapas  )  แปลว่า  แสงดาว

โขมพัสตร์  (  Khoemapas  )  แปลว่า  ผ้าขาว ,  ผ้าลินิน

สุพัสตรา  (  Supastra  )  แปลว่า  ผ้างาม 

รุจิราภัสร์  (  Rujirapas  )  แปลว่า  แสงงาม 

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง

อาภาภัทร์  (  Arpapat  )  แปลว่า  รัศมีงาม 

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี 

อัญภัทร์  (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่แตกต่าง 

อัญภัสร์  (  Anyapas  )  แปลว่า  ความสว่างที่แตกต่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ