ชื่อที่มีคำว่า ละออง

     ชื่อที่มีคำว่า ละออง  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง 

ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ผงดาว  ,  ฝุ่นดาว  ,  ส่วนเล็กๆ

ของดาว

ละอองลดา  (  Laornglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ละอองกาญจน์  (  Laorngkan  )  แปลว่า  ผงทอง

ละอองลาวัณย์  (  Laornglawan  )  แปลว่า  ผงงาม  ,  ส่วนเล็กๆน่ารัก

ละอองมณี  (  Laorngmanee  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย  ,  กากเพชร

ละอองรัตน์  (  Laorngrat  )  แปลว่า  ผงเพชรพลอย 

ละอองพัชร์  (  Laorngpach  )  แปลว่า  ผงเพชร

ละอองสินี  (  Laorngsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  นางผู้เป็นส่วนเล็กๆ

ละอองน้ำ  (  Laorngnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ , ส่วนเล็กๆของน้ำ

ละอองฝน  (  Laorngfon  )  แปลว่า  ผงฝน , ส่วนเล็กๆของน้ำฝน

ละอองเรณู  (  Laorngrenoo  )  แปลว่า  ผงเกสรดอกไม้

พิมพ์ละออง  (  Pimlaorng  )  แปลว่า  เหมือนละออง

พิศละออง  (  Pislaorng  )  แปลว่า  แลดูละออง

เครือละออง  (  Krualaorng  )  แปลว่า  เชื้อสายละออง 

ละอองพิสุทธิ์  (  Laorngpisut  )  แปลว่า  ส่วนเล็กๆที่บริสุทธิ์ 

ละอองทิพย์  (  Laorngtip  ,  Laorngthip  )  แปลว่า  ส่วนเล็กๆเป็นของเทวดา  , ผงเป็นของเทวดา 

ดุจละออง  (  Dujlaorng  )  แปลว่า  เหมือนละออง  ,  เหมือนฝุ่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ