ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า วะ

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าออกเสียงว่า  วะ  มีดังนี้ อาทิเช่น 

วนิดา  (  Wanida , Vanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  , หญิง

วนิดากานต์  (  Wanidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

วนิดาทิพย์  (  Wanidatip  ,  Wanidathip  )  แปลว่า  นางผู้เป็น

ของเทวดา

วนิดาวลี  (  Wanidawalee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

วนิดาวัลลี  (  Wanidawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

วนาพรรณ  (  Wanapan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม 

วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  แนวป่า 

วนากาญจน์  (  Wanakan  )  ป่าทองคำ 

วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย  ,  ป่าแก้ว 

วนามณี  (  Wanamanee  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย

วนาวารี  (  Wanawaree  )  แปลว่า  น้ำป่า

วนาภรณ์  (  Wanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับป่า 

วนาวัลย์  (  Wanawal  ,  Wanawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า 

วนาทิพย์  (  Wanatip  ,  Wanathip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา

วนัสนันท์  (  Wanassanan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความยินดี 

วนัสทิพย์  (  Wanastip  ,  Wanasthip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา 

วณิชยา  (  Wanitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย 

วรางคณา  (  Warangkana  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ 

วรัญญู  (  Waranyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ 

วลัย  (  Walai  )  แปลว่า  กำไลมือ 

วลัยทิพย์  (  Walaitip  ,  Walaithip  )  แปลว่า  กำไลเป็นของเทวดา 

วลัยกานต์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก 

วลัยกาญจน์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง 

วลัยพัชร์  (  Walaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร 

วลัยรัตน์  (  Walairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร 

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

วจีทิพย์  (  Wajeetip  ,  Wajeethip  )  แปลว่า  ถ้อยคำเป็นของเทวดา

วจีกานต์  (  Wajeekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 

วจีภรณ์  (  Wajeeporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ 

วจีพิชญา  (  Wajeepitchaya  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

วลีลาวัณย์  (  Waleelawan  )  แปลว่า  สายงาม  ,  เชื้อสายงาม 

วนาวัลลี  (  Wanawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาป่า 

วรุณทิพย์  (  Waruntip  ,  Warunthip  )  แปลว่า  ฝนเป็นของเทวดา 

วจนา  (  Wajana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

วจนาณัฐ  (  Wajananat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

วจนาณัฏฐ์  (  Wajananat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

วนพรรณ  (  Wanapan  )  แปลว่า  ป่าแห่งความงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ