ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

สุ  (  Su  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

สุกรรณิกา  (  Sukannika  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

สุกรรณิการ์  (  Sukannika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม

สุกณิการ์  (  Sukanika  )  แปลว่า  ต้นกรรณิการ์งาม  ,  ดอกกรรณิการ์งาม 

สุจริยา  (  Sujariya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาดี 

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดี  ,  ผู้งดงามยิ่ง

สุณัฏฐา  (  Sunatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

สุทัศนีย์  (  Sutassanee  )  แปลว่า  งามดี 

สุทิพา  (  Sutipa  )  แปลว่า  วันดี 

สุทิวา  (  Sutiwa  )  แปลว่า  วันดี 

สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนดี  ,  นกงาม 

สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี 

สุธิดา  (  Sutida  ,  Suthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม 

สุดนยา  (  Sudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงดี 

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม 

สุนารี  (  Sunaree  )  แปลว่า  นางงาม  ,  คนดี 

สุพรรณี  (  Supannee  ) แปลว่า   ผู้มีความงาม  ,  งามดั่งทอง 

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  งามดั่งทอง 

สุพัชรา  (  Supatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม 

สุรัตนา  (  Surattana  )  แปลว่า  แก้วงาม 

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

สุภัสรา  (  Supassara  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี  ,  รัศมีงาม 

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วๆไป

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  ผู้ประเสริฐ 

สุลักขณา  (  Sulakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี 

สุลักษณา  (  Sulaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี 

สุรัชนี  (  Suratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  ,  กลางคืนงาม 

สุรมณี    (  Surommanee  )  แปลว่า  นางงาม 

สุรมณีย์  (  Surommanee  )  แปลว่า  น่าบันเทิงใจดี  ,  งามดี 

สุฤทัย  (  Surutai  )  แปลว่า  ใจดี  ,  ใจงาม 

สุหฤทัย  (  Suharutai  )  แปลว่า  ใจงาม  ,  ใจดี 

สุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม 

สุลักษมี  (  Sulaksamee  )  แปลว่า  ผู้มีโชคลาภดี  ,  มีทรัพย์ดี 

สุลัคนา  (  Sulakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลดี 

สุวัลยา  (  Suwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม 

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า ผู้มีความงาม  ,  งามดั่งทอง 

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามบริสุทธิ์ 

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  งามบริสุทธิ์ 

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์ 

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  พวงดอกไม้ 

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

สุรางคนางค์  (  Surangkanang  )  แปลว่า  ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง

สุรารักษ์  (  Surarak  )  แปลว่า  เทวดาผู้คุ้มครอง 

สุรภี  (  Surapee  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้  ,  สารภี 

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  )  แปลว่า  เครือเถาตะวัน 

สุอังคณา  (  Suangkana  )  แปลว่า  นางงาม 

สุอัชฌา  (  Suatcha  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาดีงาม 

สุอาภา  (  Suarpa  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  รัศมีงาม 

สุอาจารี  (  Suarjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยาดี  ,  ผู้มีจรรยางาม 

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

สุพรรษา  (  Supansa  )  แปลว่า  ฝนงาม 

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สุกมล  (  Sukamol  )  แปลว่า  บัวงาม 

สุกาญจนา  (  Sukanjana  )  แปลว่า  ทองงาม  ,  งามดั่งทอง 

สุกัญจนา  (   Sukanjana  )  แปลว่า  ทองงาม  ,  งามดั่งทอง 

สุกนิษฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม 

สุกนิฎฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม 

สุกนิฏฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม 

สุขนิษฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม 

สุขนิฎฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม 

สุขนิฏฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์