ชื่อที่มีคำว่า ทิพ

       ชื่อที่มีคำว่า  ทิพ  หรือ ทิพย์ หรือ ธิป มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ทิพกมล  (  Tipkamol  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

ทิพกัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางงามสวรรค์

ทิพกันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพกัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  งามสวรรค์ ,  สวรรค์งาม

ทิพจรัส  (  Tipjaras  )  แปลว่า  สวรรค์สว่าง

ทิพลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์  ,  เชื้อสายสวรรค์ 

ทิพผกา  (  Tipphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์ 

ทิพนรี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพชีวัน  (  Tipcheewan  )  แปลว่า  สิ่งมีชีวิตสวรรค์  ,  วันแห่งชีวิต

ทิพบงกช  (  Tipbongkoch  )   แปลว่า  บัวสวรรค์ 

ทิพนลิน  (  Tipnalin  )  แปลว่า  บัวสวรรค์  ,  ดอกบัวสวรรค์

ทิพวัลลี  (  Tipwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ 

ทิพวัลย์  (  Tippawal  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ 

ทิพสมร  (  Tipsamorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพอัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์ 

ทืพย์อัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

จิตราทิพ  (  Jittratip  )  แปลว่า  สวรรค์งดงาม 

เนตราทิพ  (  Nettratip  )  แปลว่า  ดวงตาสวรรค์ 

ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์ 

สุธาทิพ  (  Sutatip  )  แปลว่า  อาหารทิพย์สวรรค์

ผกายทิพ  (  Phakietip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์

ผกายทิพย์  (  Phakietip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

สุธาทิพย์  (  Sutatip  )  แปลว่า  อาหารทิพย์เป็นของเทวดา 

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา 

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  สมบัติเป็นของเทวดา 

ลดาทิพย์  (  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

ผกาทิพย์  (  Phakati[  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

นภาทิพย์  ( Napatip  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา 

นิภาทิพย์  (  Nipatip  )  แปลว่า  เป็นของสวรรค์เสมอ

นลินีทิพย์  (  Nalineetip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา 

นลินทิพย์  (  Nalintip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา 

ปทุมทิพย์  (  Patumtip  )  แปลว่า  บัวหลวงเป็นของเทวดา 

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

วัลลีทิพย์  (  Wanleetip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  สะอาดเป็นของเทวดา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  สวรรค์  ,  เทวโลก  ,  วัน

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา 

ธิป  (  Tip  , Thip  )  แปลว่า  เป็นใหญ่

นราธิป  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  พระราชา 

ไกรทิพย์  (  Kraitip  )  แปลว่า  กล้าเป็นของเทวดา

ไกรธิป  (  Kraitip  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

พงศ์ธิป  (  Pongtip  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ