ชื่อที่มีคำว่า นรา

     ชื่อที่มีคำว่า  นรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

นราวัลย์  (  Narawal  ,  Narawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  , 

ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดา 

นราทิพ  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนสวรรค์ 

นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน 

นราชัย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ

นราชิต  (  Narachit  )  แปลว่า  ผู้ชนะ 

นราชาญ  (  Narachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ  ,  ผู้คล่องแคล่ว 

นราพัชร์  (  Narapach  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

นราเชษฐ์  (  Narachet  )  แปลว่า  พี่ 

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ  ,  ผู้มีชื่อเสียง 

นราทัศน์  (  Narates  )  แปลว่า  ผู้มองเห็น 

นราเทพ  (  Naratep  )  แปลว่า  คนเทวดา 

นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ถือไว้ 

นราธรณ์  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ถือไว้

นรานนท์  (  Naranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี 

นรากานต์  (  Narakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

นรานิตย์  (  Naranit  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน 

นราวุฒิ  (  Narawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  ,  ผู้มีความเจริญ 

นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราพงษ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นรากุล  (  Narakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราพันธุ์  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราวัฒน์  (  Narawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราพัฒน์  (  Narapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราภัทร์  (  Narapat  )  แปลว่า  คนน่ารัก 

นราพร  (  Naraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้

นราภัสร์  (  Narapas  )  แปลว่า ผู้รุ่งเรือง 

นราภาคย์  (  Narapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี

นรารัฐ  (  Nararat  )  แปลว่า  คนเมือง 

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นราสันต์  (  Narasan  )  แปลว่า  ผู้สงบ 

นราสัณฑ์  (  Narasan  )  แปลว่า  คนป่า 

นราสัณห์  (  Narasan  )  แปลว่า  คนสุภาพ  , คนงาม 

นราสรรค์  (  Narasan  )  แปลว่า  ผู้สร้าง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์