ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ล

     
    ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ล  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ลดา   (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

ลดากมล  (  Ladakamol  )  แปลว่า  เครือเถาบัว 

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก 

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทอง 

ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  เครือเถาเทวดา 

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

ลดาพัชร์  (  Ladapach  ,  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร 

ลดาภัทร์  (  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาน่ารัก 

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า   ชื่อไม้เถา

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเครื่องประดับ

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  เครือเถานาง

ลดาสุรีย์  (  Ladasuree  )  แปลว่า  เครือเถาตะวัน

ลดามณี  ( Ladamanee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม 

ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง 

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี 

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี 

ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ,  ทรัพย์ 

ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคล

ลัคนาภรณ์  (  Lakkanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเวลาอันเป็นมงคลเป็นเครื่องประดับ 

ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ ขึ้นในเลน รากงอกขึ้นพ้นดิน

ลำเพา  (  Lampou  )  แปลว่า  งาม 

ลำยอง  (  Lamyong  )  แปลว่า  งาม 

ลีลา  (  Leela  )  แปลว่า  ท่าเยื้องกราย  ,  แบบวิธี  ,  ท่า

ลีลาวดี  (  Leelawadee  )  แปลว่า  ชื่อดอกลั่นทม

เลขา  (  Lekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน  ,  การเขียน

เลอลักษณ์  (  Lerlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง 

เลอลักขณา  (  Lerlakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง 

เลอลักษณา  (  Lerlaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง 

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถานาง 

เนตรลดา  (  Netlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำทาง 

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์ 

โศภิตลดา  (  Sopitlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

โศภิษฐ์ลดา  (  Sopitlada  )  แปลว่า  เครือเถางามยิ่ง

สกาวลดา  (  Sakaolada  )  แปลว่า  เครือเถาสะอาด 

อัปสรลดา  (  Absornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

อรัญลดา  (  Aranlada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ