ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ข

     ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ข  มีดังนี้  อาทอเช่น 

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขนิฏฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขนิฎฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย , กำลังอย่างหนึ่งในตัวคน , มิ่ง , สิริ , ศรี ,

ความดี  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  ,  ความเจริญ 

ขวัญตา  (  Khwanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญเนตร  (  Khwannet  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ขวัญใจ  (  Khwanjai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ขวัญลดา  (  Khwanlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเจริญ 

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญกันยา  (  Khwankanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ขวัญกัลยา  (  Khwankanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ขวัญกัญญา  (  Khwankanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

แขอาภา  (  Khaearpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

เพียงแข  (  Piangkhae  )  แปลว่า  เพียงจันทร์ 

พิมพ์แข  (  Pimkhae  )  แปลว่า  รูปดวงจันทร์ 

เพ็ญแข  (  Penkhae  )  แปลว่า  จันทร์เต็มดวง

ศศิขนิษฐา  (  Sasikhanitta  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์ 

ศศิขนิฎฐา  (  Sasikhanitta  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์ 

ศศิขนิฏฐา  (  Sasikhanitta  )  แปลว่า  น้องงามดั่งจันทร์ 

อาภาแข  (  Arpakhae  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

อำไพแข  (  Ampaikhae  )  แปลว่า  จันทร์งาม ,  จันทร์สว่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์