ชื่อผู้ชายที่มี ตัว จ

      ชื่อผู้ชายที่มีตัว จ นำหน้า มีดังนี้  อาทิเช่น 

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต 

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด 

จักร  (  Jak  )  แปลว่า  อาวุธที่เป็นวงกลมมเป็นแฉกๆ  , วงกลม

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ,  ใจ 

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ความรู้สึกนึกคิดในคน

แจง  (  Jaeng  )  แปลว่า  แจก  ,  ขยาย 

แจ้ง  (  Jaeng  )  แปลว่า  สว่าง  ,  บอก 

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า  กระจ่าง  ,  ชัดเจน

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เสริม  ,  เพิ่ม 

จตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า   สี่สี  ,  สี่เหล่า 

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง 

จรัล  (  Jaran  ,  Jaral  )  แปลว่า  เดินไป 

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จรูญ  (  Jarun  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จารึก  (  Jaruk  )  แปลว่า  การเขียนบนแผ่นศิลาหรือโลหะ

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  หวัง 

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  จรัส 

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง 

เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  จำเริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น  ,  งอกงาม 

จุฑา  (  Juta  )  แปลว่า  ยอด  ,  ที่สุด  ,  ชั้นบน

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งเชื้อสาย 

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งเชื้อสาย 

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งนักปราชญ์ 

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งนักปราชญ์ 

จุฑาวุฒิ  (  Jutawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด  ,  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน 

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จิรเชษฐ์  (  Jirachet  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน 

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีที่สุด

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุด  ,  ผู้มีความอุตสาหะที่สุด

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด 

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุดนำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์