ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรี

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรี มักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง 

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก 

นรีชีวัน  (  Nareecheewan  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต 

นรีดุลยา  (  Nareedullaya , Nareedunlaya  )  แปลว่า  เสมอนาง 

นรีทิพ  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

นรีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นรีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

นรีภัทร์  (  Nareepat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก 

นรีภัสร์  (  Nareepas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

นรีพัชร์  (  Nareepach  )  แปลว่า  นางแก้ว 

นรีภัค  (  Nareepak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี 

นรีเรข  (  Nareerekh  )  แปลว่า  นางงาม 

นรีเรศ  (  Nareeres  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้เป็นใหญ่ 

นรีลดา  (  Nareelada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

นรีลาวัณย์  (  Nareelawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

นรีลักขณา  (  Nareelakkhana  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นรีโศภา  (  Nareesopa  )  แปลว่า  นางงาม 

นรีโสภา  (  Nareesopa  )  แปลว่า  นางงาม 

นรีนุช  (  Nareenuch  )  แปลว่า  น้องหญิง 

นรีพิชญา  (  Nareepichaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

นรีพรรณ  (  Nareepan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก