ชื่อที่มีคำว่า วิ - พิ

      ชื่อที่มีคำว่า วิ หรือ พิ  ที่สะกดต่างกันแค่ คำว่า วิ หรือ พิ

จะมีความหมายต่างกัน หรือ เหมือนกัน  อาทิเช่น 

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ 

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม 

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งาม 

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด 

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  ,  ผู้สดใส  ,  ผู้หมดจด 

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  ,  ผู้สดใส  ,  ผู้หมดจด 

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม 

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร 

พินิตา  (  Pinita  )  แปลว่า  แนะนำ  ,  ปกครอง 

วินิตา  (  Winita  )  แปลว่า  แนะนำ  ,  อบรมหรือฝึกหัด  ,  ปกครอง 

  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ 

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย 

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม 

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ความชนะ 

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า  ความชนะ 

พิชิต  (  Pichai  )  แปลว่า  ชนะ 

วิชิต  (  Wichai  )  แปลว่า  ชนะ 

พิจารณ์  (  Pijan  )  แปลว่า  การตริตรอง 

วิจารณ์  (  Wijan  )  แปลว่า  ตรอง  ,  ติชม 

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

พิเชียร  (  Pichian  )  แปลว่า  เพชร 

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร 

พินิจ  (  Pinij  ,  Pinit  )  แปลว่า  พิจารณา

วินิจ  (  Winij , Winit  )  แปลว่า  พิจารณา 

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า  แนะนำ  ,  ปกครอง   

วินิต  (  Winit  )  แปลว่า  อบรมหรือฝึกหัด  ,  ปกครอง 

พิบูลย์  (  Pipool  )  แปลว่า  กว้างขวาง 

วิบูลย์  (  Wipool  )  แปลว่า  กว้างขวาง 

พิริยะ  (  Piriya  )  แปลว่า  ความหมั่น  ,  ความกล้า 

วิริยะ  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน 

วิรุณ  (  Wirun  )  แปลว่า  ฝน

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สุกใส  ,  สะอาด

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  ,  สุกใส 

พิศุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  ,  สุกใส 

วิศุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  ,  สุกใส 

พิษณุ  (  Pisanu  )  แปลว่า  พระนารายณ์ 

วิษณุ  (  Wisanu  )  ปลว่า  พระนารายณ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ